Trendverkenning Demografische transitie Noord-Limburg

  1. Home
  2. /
  3. Venlo
  4. /
  5. Trendverkenning Demografische transitie Noord-Limburg

Trendverkenning Demografische transitie Noord-Limburg

Noord-Limburg is een zogeheten ‘anticipeerregio’. Op korte termijn krijgt de regio Venlo te maken met bevolkingskrimp, in enkele gemeenten is dit nu al de realiteit. Ook heeft de regio een sterk vergrijzende bevolking. RUIMTEVOLK en regio Venlo publiceerden een trendverkenning, waarbij voor het eerst verder wordt gekeken dan tabellen met percentages van ouderen of krimp.

In dit magazine wordt de demografische transitie verkend vanuit verschillende invalshoeken, vanuit negen trends en drie scenario’s. De publicatie besluit met een blik op korte termijn toekomst: wat vraagt de demografische transitie nu en straks van het lokaal bestuur en iedereen die daarbij betrokken is? In het magazine zijn tevens interviews met lokale belanghebbenden opgenomen. Onder andere een wethouder, een ondernemer en een bestuurder in het onderwijs nemen ons mee in hoe zij de ontwikkelingen in hun regio zien.

Scenario 3: Superregionaal (beeld uit Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg)

De Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg is niet alleen interessant voor mensen die direct met de regio te maken hebben. Ook voor andere regio’s die met demografische ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingskrimp te maken hebben, biedt het magazine volop achtergrond en inspiratie.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.