Veranderstad

  1. Home
  2. /
  3. Rotterdam
  4. /
  5. Veranderstad

Veranderstad

Hoe moet de organisatie van stedelijke gebiedsontwikkeling veranderen wil de stad een transitieplatform zijn? Oftewel: hoe organiseer je de veranderstad? Dit staat in de publicatie ‘Veranderstad. Stedelijke gebiedsontwikkeling in transitie’ van Gert-Joost Peek.

Peek gaat in op de veranderingen van de organisatie van stedelijke ontwikkeling die nodig zijn om van haven- en woonstad Rotterdam een veerkrachtige en adaptieve maak- en stromenstad vol nieuwe bedrijvigheid te maken. Volgens Peek kan Rotterdam de kansen van de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie duurzaam benutten als de aanpak van stedelijke ontwikkeling verandert.

Stedelijke gebiedsontwikkeling verandert van het organiseren van vastgoedaanbod in een productieketen, naar het organiseren van de vraag naar stedelijke kwaliteit in collectieve verbanden. Weg van het projectmatig realiseren van een grootschalig eindbeeld, naar een proces waarin een gedeelde visie stapsgewijs materialiseert. Ook deze verandering is een transitie en vraagt om een ander organisatieparadigma. Zo worden kansen en beperkingen duidelijk.

Gert-Joost Peek is lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement bij het Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.