City Expedition Guide Rotterdam

  1. Home
  2. /
  3. Rotterdam
  4. /
  5. City Expedition Guide Rotterdam

City Expedition Guide Rotterdam

Op dag 2 van de City Makers Summit, twee dagen voor de ministeriële bijeenkomst over het Pact van Amsterdam, kwamen de Europese Stadmakers naar Rotterdam. Zestig Stadmakers, uit heel Europa, kwamen bijeen om hun ervaringen in een serie workshops, excursies en discussies te dele. Het thema van de dag was het re:Kreators, een netwerk van mensen en initiatieven op zoek naar een eerlijke, participatieve en duurzame vorm van stadsontwikkeling. Halverwege de dag werd de groep vergezeld door een Europese delegatie met aan het hoofd niemand minder dan Markku Markkula, de president van de Comitee of the Regions.

Het programma van de 28ste mei bestond allereerst uit een vijftal excursies die de deelnemers langs de interessantste initiatieven en project van Rotterdam namen. Tijdens deze excursies, konden de deelnemers vragen stellen aan de initiatiefnemers van onder anderen: Marconia, Made in 4Havens, Hoogkwartier, ZOHO, Afrikaanderwijk coöperatie en Stad in de Maak. Voor een gedetailleerd verslag van de bezochte initiatieven, bekijk de Brochure City Expedition Rotterdam Re:Kreators.

De discussies en vragen die ontstonden tijdens de excursies werden vervolgens meegenomen naar ZOHO om deze nader te bespreken in de workshops. Veel besproken onderwerpen waren; ‘Het samen brengen van top-down en bottom-up’, ‘Het creëren van duurzame financieringsmodellen’ en ‘Het organiseren van communities’. Aan het eind van de workshops werden de bevindingen gepresenteerd aan elkaar en aan de delegatie van Markkula. Markkula was vervolgens uitgenodigd te reflecteren op de bevindingen. Voor een nadere verslaggeving van de conclusies en de reacties van Markku Markkula, lees het Rapport City Expedition Rotterdam Rekreators.

Reflecterend op de discussies van de dag, kan geconcludeerd worden dat re:Kreators en andere Stadmakers een bepalenderende rol zijn gaan spelen in de ontwikkeling van de steden in Europa. De doelen die nagestreefd wordt komen sterk over een met de doelen van de EU Urban Agenda, Markkula’s woorden waren positief en bemoedigend, maar er is nog een lange weg te gaan voor dat re:Kreators en Stadmakers (ik citeer Markkula) werkelijk mainstream zijn.

Wilt u ook deel uitmaken van het re:Kreators netwerk, mail dan naar rekreators@stipo.nl

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.