Rotterdam als Chinese haven

  1. Home
  2. /
  3. Rotterdam
  4. /
  5. Rotterdam als Chinese haven

Rotterdam als Chinese haven

De Nieuwe Zijderoute brengt zowel bewondering als scepticisme teweeg

Sinds afgelopen zomer is Rotterdam het eindpunt van de Nieuwe Zijderoute. Die spoorweg ontspringt in Nanchang, reist door Centraal-Azië naar de Russische grens en scheert over de Oeral naar West-Europa. Daar komt de trein na een reis van 12.000 kilometer op de Nederlandse kuststrook tot stilstand om de goederen te lossen en te laden. Deze economische transitie brengt in Nederland zowel bewondering als scepticisme teweeg.

De trein doet er twee weken over om van Peking in Rotterdam te komen – stipt een week minder dan een containerschip er over doet. Vanwege de tijdswinst zullen er nog velen volgen. Zowel het Havenbedrijf Rotterdam en de Bank van China zien dit graag. Zij hebben tezamen de intentie uitgesproken om voor lange tijd samen te werken om zakelijke kansen in de gebieden van scheepvaart, infrastructuur en logistiek te ontwikkelen. De spoorweg is slechts één onderdeel van de Chinese ‘One Belt, One Road’ politiek, waarmee zij de algemene handelsverhoudingen tussen West-Europa en China doormiddel van vaarroutes en spoorwegverbindingen willen aanscherpen.

De Nieuwe Zijderoute is zowel een uitkomst als een katalysator van de invloed die de Chinese marktgroei op de Rotterdamse haven heeft. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek is er in 2015 een totaal van twaalf miljoen ton aan Chinese goederen gelost. Dit betrof vooral machines, apparaten en chemische producten. In gewicht is dit een toename van tien procent in vergelijking tot het jaar daarvoor en er wordt verwacht dat deze groei exponentieel toeneemt. Peking heeft 40 miljard gespendeerd om gebruik te kunnen maken van de kuststrook, wat Nederland de zesde handelspartner van China maakt. In Nederland staat China op de derde plek.

© VanderWolf via Shutterstock

Het is moeilijk om te duiden welke exacte transities deze ontwikkelingen teweeg brengen. Sommigen blijken sceptisch en hebben al een oproep gedaan om behoedzaam met de veranderingen om te gaan. Zo publiceerde de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) begin 2014 een advies over de mogelijke consequenties voor Nederland. Van het dossier, dat aan de overheid gericht was, ging een zekere angst uit. Zo werd er geconcludeerd dat ‘een grotere waakzaamheid op zijn plaats is bij pogingen van China om via investeringen vitale onderdelen van de infrastructuur van Europa in handen te krijgen.’ De haven van Rotterdam werd hierbij specifiek genoemd.

Wellicht is het AIV bang voor eenzelfde situatie als in Griekenland. Daar werd in 2010 voor een half miljard euro een overeenkomst gesloten tussen het Chinese concern COSCO en de haven van Piraeus, waarmee de haven definitief verdeeld werd. Tegenwoordig staat er een hekwerk tussen het Chinese en het Griekse deel. Hoewel de splitsing de Griekse economie ten goede komt, zijn er met regelmaat klachten over de omgang met de vakbonden. Zo schreef Trouw een aantal jaar terug dat de Chinese concerns ‘arbeidsnormen uit de Derde Wereld importeren.’

Blijkbaar is dezelfde angst voor cultuurverschillen ook in Rotterdam aanwezig. Daarom riep Edo de Ronde, Business Manager Asia bij Rotterdam Partners, tijdens de Tegenlicht Meet Up ‘De Chinese wereldorde’ in Pakhuis de Zwijger op tot wederzijds begrip en het nemen van tijd en aandacht voor elkaars standpunten. De redenen hiertoe werden gegeven door econoom Hong Tong Wu, die zijn ideeën tijdens dezelfde bijeenkomst uitsprak. Zo betoogde hij dat de waarde van de euro door de economische crisis en het bijdrukken van geld enorm gedaald is. De Chinese valuta – de yuan – is daarentegen in waarde gestegen. Zodoende spreekt Hong Tong liever over de ondergang van de Westerse dan een opkomst van de Chinese economie.

Daarom zou het voor Rotterdam wijselijk zijn om niet sceptisch te zijn over de Nieuwe Zijderoute en voor de toekomst naar het oosten te kijken. Nederland heeft immers een verleden als handelsland en cultuurverschillen hebben daarbij zelden een barrière gevormd. In diezelfde geest is een grotere afhankelijkheid van en verbintenis met Peking juist een handvat om een stabielere haveneconomie verwezenlijken en de positie van Rotterdam als wereldhaven te garanderen.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.