Agenda Stadmakers

  1. Home
  2. /
  3. Alle steden
  4. /
  5. Agenda Stadmakers

Agenda Stadmakers

Samen Stadmaken in 2016 en verder

De beweging van nieuwe Stadmakers heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen. Als je om je heen kijkt, kom je hen overal tegen, mensen die vanuit het eigen initiatief en van onderop kleur geven aan de publieke zaak. Onderwijl laat de overheid ook steeds meer over aan het zelforganiserende vermogen van de samenleving.

Deze verschuiving roept de vraag naar de macht op. Want als Stadmakers invulling geven aan publieke diensten en voorzieningen, moeten zij dan niet ook de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen daartoe krijgen? Agenda Stadmakers probeert een strategie te ontwikkelen waarmee Stadmakers zelf aan die machtspositie kunnen werken. Van burgerkracht naar burgermacht.

Wat is er zo al gebeurd?
Tijdens de bijeenkomst over Agenda Stadmakers in Lola Luid op 24 juni hebben we de eerste ideeën samengebracht over een Agenda Stadmakers. Hieruit kwam het versterken van het netwerk van Stadmakers naar voren tot aan het realiseren van een Woudlopershandboek voor Stadmakers. Niesco Dubbelboer (Stichting Agora Europa) die de middagsessie begeleidde schreef een verslag in het laatste magazine dat hier online te lezen is en de uitkomsten van bijeenkomst zijn als bijlage toegevoegd. De volgende dag kwamen Stadmakers uit de Europese hoofdsteden samen met ‘s avonds de kick-off van het Europese netwerk. Met de Stadexpedities hebben we in het najaar Zaanstad en Rotterdam aangedaan en gaven de Stadmakers Marte KappertCees DonkersPatrick Boel en Jaakko Blomberg in Rotterdam antwoord op de vraag wat zij vinden dat er niet mag ontbreken binnen de Agenda Stadmakers. De Stadexpeditie in november naar Den Bosch is komen te vervallen vanwege de aanwezigheid van asbest in de Stadsambassade (de Tramkade) en verplaatst naar september 2016. 

De afgelopen maanden stonden voornamelijk in het teken van het versterken van de lokale netwerken. Zoals we onder andere waren uitgenodigd in Tilburg, Zwolle, Zoetermeer, Breda en Deventer om aanwezig te zijn bij het verbinden van het lokale netwerk en daarmee vorm te geven aan de Stadsambassade. Het is een kleine impressie van wat er de afgelopen periode allemaal lokaal en nationaal is georganiseerd. Bovendien heeft ook de kennismaking met Europese Stadmakers plaatsgevonden tijdens de Metropolitan Fieldtrip Berlijn, lees hier bijvoorbeeld het verslag van de Zwolse Stadmaker Arjan Broer.

Wat gaan we doen?
Online wordt er nog dagelijks door lokale reporters inspirerende initiatieven, Stadberichten, interviews met Stadmakers en evenementen geplaatst op stedenintransitie.nl en citiesintransition.eu. Naar aanleiding van het bericht dat Tuin in de Stad (Groningen) moet sluiten hebben we Stadmaker Frans Kerver gevraagd hier verslag van te doen. Eén van de vele voorbeelden van een Stadmakers praktijk die we met de Agenda Stadmakers zichtbaarheid willen geven en waar we het gesprek over willen voeren. Een gesprek dat we tijdelijk via neweurope.citizenlab.co faciliteren tussen Europese en Nederlandse Stadmakers. Een aantal artikelen zijn hier al op geplaatst en we vragen jullie hier reactie op te geven en vooral aan te vullen met onderwerpen die volgens jullie niet mogen ontbreken op de agenda. De input wordt meegenomen tijdens de City Makers Pre Summit op 4 en 5 februari. Gezien het feit dat beide summits in het Engels plaatsvinden hebben we besloten dat dit ook de voertaal voor neweurope.citizenlab.co is. Mocht je graag een bijdrage in het Nederlands leveren. Laat het ons weten dan zorgen wij dat er een samenvatting in het Engels komt en geplaatst wordt.

EU Urban Agenda + City Makers Agenda
De EU Urban Agenda wordt op 30 mei getekend door de ministers van de EU lidstaten onder de noemer ‘Pact van Amsterdam’. De input van de City Makers Agenda wordt hierin meegenomen en het is dan ook van belang dat we dit na de Pre Summit in februari aanleveren zodat het er op tijd in verwerkt kan worden. Meer informatie over de EU Urban Agenda is hier te vinden. 

In een onderzoek wat plaats heeft gevonden onder de 28 lidstaten van de Europese Unie zijn twaalf thema’s naar voren gekomen die in de EU Urban Agenda worden meegenomen. Ons doel is om op 30 mei te laten zien hoe Stadmakers uit heel Europa zich bezighouden met de zelfde uitdagingen die naar voren komen in het onderzoek: armoede in de stad, huisvesting, klimaatadaptatie, banen en vaardigheden in de lokale economie, innovatie van openbare aanbesteding, opvang en integratie van migranten en vluchtelingen, duurzaam landgebruik, circulaire economie, energietransitie, stedelijke mobiliteit, luchtkwaliteit en de digitale transitie. Samen met jullie willen we een magazine, een manifest en een korte video maken die we aan de Ministers van de 28 EU lidstaten kunnen vertonen. Al deze producten samen vormen de City Makers Agenda, waarmee we met alle Stadmakers zien wat de ‘Impact van Amsterdam’ is. 

 

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.