Arnhem raakt geïnspireerd door Amsterdam

Een stappenplan voor budgetmonitoring

Deze brief is geschreven door ambtenaren die op 30 september 2015 op stadexpeditie waren in Amsterdam Oost. In Pakhuis de Zwijger gingen zij aan de slag met hun ervaringen van de dag. Dit deden zij door een open brief te schrijven aan de stad met als leidend onderwerp:
“Wat zou het mooi zijn voor de stad als…”

Amsterdam, 30 september 2015

Beste wegbereiders voor wijksturing (in Arnhem),

Graag delen we met jullie onze inspiratie voor Arnhem uit Amsterdam. We hebben op basis van een Stadexpeditie inspiratie opgedaan voor het proces van wijksturing.

Het doel hiervan was: het inzichtelijk maken wat we in wijken doen, welke budgetten er aan hangen en wie het doet.

Geïnspireerd door de Amsterdamse methode buurtbegroting:
Opgave
Inzet Activiteiten
X de onbekende

Onderzoeken of we in een combi van de Arnhemse inzet en de Amsterdamse methodiek meerwaarde kunnen realiseren voor de wijksturing. Te beginnen in de twee pilotgebieden wijksturing.

Tijdens de werksessie in Pakhuis de Zwijger

Routekaart

Hiervoor maken we een Routekaart:

1. In Centraal Management Overleg bespreken hoe we wijkbegrotingen gaan aanpakken.
2. De wegbereiders uitnodigen om te vragen of dit hen gaat helpen.
3. Workshops en eventueel een werkplaats organiseren in de wijken.
4. Het wijk-actieplan doorontwikkelen naar een verbreed wijk-actieplan en de daaraan gekoppelde budgetten volgens de O, I, A- methode.
5. In kaart brengen wat er op stapel staat van wat er al van gemeentewege in de wijken gebeurt.
6. Inzet bepalen door de wijkteams; het gaat hier om budget en capaciteit.
7. Interne inzet in beeld brengen om dit te realiseren.
8. Activiteiten koppelen aan inzet en opgave.

Randvoorwaarden:

1. Durf te groeien en niet vanaf het eerste moment te streven naar volledigheid.
2. Ruimte bieden voor wijkbudget en minder op de controle zitten.
3. Proces inrichten volgens de logica van de wijk en niet onze eigen (gemeentelijke) logica blijven volgen.
4. Eigenaarschap van de opgave, inzet en activiteiten moet bij de wijken blijven liggen.
5. Hoe betrekken we de niet-usual suspects (burgers en bedrijven)? Dit is een expliciete opdracht voor jullie, als wegbereiders wijksturing.

Hoe?

Vooral door het te doen, door stapsgewijs met de twee eerste teams leefomgeving dit uit te proberen, vervolgens in de volgende twee teams, enzovoorts. Hierbij zullen we de eerste slag voor alle wijken in heel Arnhem in 2016 afronden.

We gaan gebruik maken van al bestaande instrumenten zoals Maptable, Taart Buitengewoon Beter, Wijkprofielen Sociaal Domein etcetera. Daarnaast willen we een app ontwikkelen waarmee burgers en bedrijven input kunnen leveren.

Wij zijn benieuwd of dit jullie wat lijkt!

Met vriendelijke groet,

De Arnhemse collega’s Caroline, Klaas, Martine, Gert, Jan, Pieter, Ron en Luuk
en de Amsterdamse Anneke

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Arnhem
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu