Bestuurlijk Den Haag nieuwsgierig naar de Haagse (participatie) kracht

'Agenda Ruimte voor de Stad'

Van 27 t/m 30 mei vindt de New Europe City Makers Summit plaats. Op 28 mei doen we acht Nederlandse steden aan om te zien hoe zij de stad maken. Op die dag kun je in Den Haag ook kennis maken met dit initiatief.


Wie heeft de zeggenschap en wie geeft de stad vorm? Hoe vindt participatie plaats?

We horen in Nederland steeds vaker de begrippen participatiesamenleving en doe-democratie de revue passeren. In Den Haag is de top-down Haagse bestuurscultuur wellicht het meest tastbaar. Hoe staat het gesteld met de participatiesamenleving en doe-democratie in Den Haag? Hoe gaat deze stad om met bottom-up initiatieven en de stedelijke vraagstukken van de toekomst? 

Herdefiniëren 

De opkomst van vele kleinschalige burgerinitiatieven zorgt ervoor dat de rollen binnen de samenleving aan herdefiniëring toe zijn. Er moeten nieuwe verbindingen gelegd worden tussen het burgerinitiatief en de institutionele wereld. De politieke hoofdstad van Nederland kan natuurlijk niet achter blijven op het gebied van sociale innovatie bij stedelijke opgaven. Zo tracht de Gemeente Den Haag dit op een innovatieve en co-creërende manier te doen met hun Agenda Ruimte voor de Stad. Hierbij ondersteunen ze de Stadmakers van Den Haag en hopen ze dat de inwoners meer initiatief nemen en tevens willen meedenken over de toekomst van Den Haag.

Agenda Ruimte voor de Stad

Werkgroep Agenda Ruimte voor de Stad houd zich met deze vraagstukken bezig. Zij stellen de volgende vragen aan de Hagenezen: ‘Hoe kunnen we de stad groener maken en tegelijkertijd voldoende woningen toevoegen?’ ‘Willen onze kinderen nog in Den Haag blijven wonen?’ ’Hoe krijgt het nieuwe stadmaken vorm in Den Haag? Hoe komen top-down ideeën en bottom-up initiatieven bij elkaar?

Co-creatie van Agenda Stad

Hoofd stedenbouwer & planoloog van de Gemeente Den Haag Erik Pasveer werkt in opdracht van College van B&W om een nieuw ruimtelijk beleid op te stellen. Pasveer noemt het zelfs een experiment, waarbij ideeën worden opgehaald uit de stad. Hierbij wordt er gezamenlijk gezamenlijk gewerkt aan de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag tussen nu en 2040 door pioniers, projectontwikkelaars, stedenbouwers, social entrepreneurs, inwoners, investeerders, ontwerpers, ondernemers, creatievelingen en vernieuwers.

“Zoveel mensen zoveel wensen.”

Het blijft passen en meten om alle ideeën een plek te geven, toch zijn ze dankbaar voor ieder idee dat wordt aangedragen vanuit de samenleving.

Verzamelde ideeën

De gemeente Den Haag vraagt voor Agenda Ruimte voor de Stad per stadsdeel een ruimtelijke toekomstverkenning te maken. Deze ontwerpteams worden daarmee uitgedaagd om mee te denken waarbij de focus ligt op ruimtelijke identiteit, kwaliteit en intensivering. De resultaten van de verkenningen zijn input voor de Agenda Ruimte voor de Stad.

“Het is een traject waar gebruikers, inwoners en belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan over strategische keuzes die gemaakt kunnen worden om de stad op de lange termijn voor te bereiden en vorm te geven op een manier die bij Den Haag past. “

Aan de hand van stadsgesprekken en de ideeën die hieruit zijn voortgekomen hebben de Haagse Makers en architectenbureau Studio Kustlijn recentelijk een utopisch landschap voor de wijk Leidschenveen-Ypenburg geschetst. Ze noemde het ingezonden idee ‘The Hague Hill’ waarbij ze het verkeersknooppunt tussen Leidschendam-Ypenburg Prins Clausplein overdekken en er zo voor zorgen dat de snelwegen verstopt worden onder een groene heuvel, waardoor er een polderlandschap ontstaat. De ontwerpers stellen een zelfvoorzienend stadsdeel voor “compleet met zeppelins, vertical farms, vliegende auto’s en grote wandelboulevards.”

Afbeeldingen gemaakt door Studio Kustijn Architecten met referenties van oa. Vincent Callebaut Architectures, Denoldervleugels Architects & Associates bron: ruimtevoordestad.nl

Benieuwd naar de ander ideeën rondom Agenda Ruimte voor de Stad? Zie hier de toekomstverkenning van de andere wijken.

Top-down ontmoet bottom-up in Den Haag

Vele partijen worden betrokken en gevraagd om mee te denken en te schrijven aan de nieuwe ruimtelijke agenda van de stad. Dus ook de Haagse bestuurscultuur moet er aan gaan geloven, waardoor oude manieren van denken en handelen worden vervangen door nieuwe handelwijzen en innovatieve methoden van besturen. De toekomstverkenningen zijn bij uitstek een voorbeeld hiervan. Als experiment van een nieuwe manier van werken, waarbij de gemeente zich open stelt en nieuwsgierig is naar de Haagse kracht en de participatie van haar bewoners. Met ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ bouwt ook Den Haag aan een participatie-samenleving.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu