Bewoners en ondernemers op zoek naar ziel Groenmarkt en Marspoortstraat

De gemeente reconstrueerde de buitenruimte maar, vinden de gebruikers , 'er ontbreekt iets'.

Dit artikel verscheen op woensdag 29 maart 2017 in de plaatselijke krant Contact Zutphen-Warnsveld 

In heel Nederland nemen bewoners en ondernemers het initiatief om hun buurt een stukje leefbaarder of mooier te maken. Na de herinrichting van de Groenmarkt en de Marspoortstraat ontstond ook zo’n initiatief. De gemeente reconstrueerde de buitenruimte maar, vinden de gebruikers , ‘er ontbreekt iets’.

De Marspoortstraat is lange tijd een stille plek geweest, maar het laatste jaar is restaurant Olive geopend, een kunstgalerie en later dit jaar is de heropening van het Berkhotel. Daarmee lijkt de straat haar oorspronkelijke functie als levendige toegangspoort vanaf de IJsselkade weer terug te krijgen. De terrassen op de Groenmarkt zitten op de eerste lentedag vol. Er wordt gelachen en gepraat. Toch missen de ondernemers en bewoners iets, maar wat?

Hein Reitsma (60) woont aan de Berkelkade en is medeoprichter van Platform het IJsselcentrum: “De Groenmarkt is nu een groot plein geworden. Het enige groen bestaat uit vijf doorzichtige bomen met een bescheiden kroon. De Marspoortstraat kent helemaal geen groen. De kwestie is of we daar iets aan willen veranderen.” ‘Wat is de ziel van het IJsselcentrum?’, is de hamvraag die tijdens een bewonersavond aan bewoners en ondernemers wordt voorgelegd.

Met dertig aanwezigen is de buurt goed vertegenwoordigd. De combinatie bewoners en ondernemers is uniek. “Dit is de eerste keer dat we bij elkaar komen.” Reitsma is procesbegeleider en naar eigen zeggen gek op interactieprocessen. “Democratie is mijn passie, vanavond ben ik proceskonijn.” De gemeente faciliteert met een wijkcoördinator, omgevingsdeskundige en binnenstadsmanager.

Geluid en groen
Onderwerp waarin bewoners en ondernemers zich direct herkennen is de toename van geluid. Bij woorden als klankkast en akoestiek wordt flink geknikt. Over de sfeer van de natuurlijke led-verlichting zijn de meningen verdeeld. Consensus is er bij het onderwerp ‘meer groen’ en al snel wordt hierover druk gediscussieerd. Bloemenbaskets in lantaarnpalen en lichtbollen in de winter zoals in de Lange Hofstraat. Een lindeboom bij de nog te plaatsen replica van de achttiende-eeuwse ‘Prins van Oranje-pomp’ die moet gaan fungeren als ontmoetingsplek.

Gevoelig is de afsluiting van de IJsselkade voor bijna anderhalf jaar en de IJsselbrug die in de zomer negen weken dichtgaat. De gemeente en Zutphen Promotie denken dat bebording en gratis parkeerkaartjes zullen helpen. “Genoegdoening?”, zegt een bewoonster. “Dat kennen ze hier niet.”

Bedachtzaam zegt Reitsma na afloop: “Men moet over zijn eigen onvrede heen leren kijken. Gemeenschappelijk belang helpt daarbij en dan zie je dat er creativiteit ontstaat. Initiatief maakt je tot mede-eigenaar van de publieke ruimte.” Wijkcoördinator Han van Geel vult aan: “Het gebied is de gemeenschappelijke deler.” Reitsma: “Ideeën als een beachvolleybal, Paella aan de IJssel en Hanzedagen zijn geweldig toch!”

Dan valt het besluit. Vertegenwoordigers van de Groenmarkt onderzoeken de mogelijkheid tot meer groen rondom de nieuwe waterpomp en lantaarnpalen en de afstelling van de verlichting. De Marspoortstraat onderzoekt de mogelijkheden voor hanging baskets in de zomer en lichtbollen in de winter.

Dat (ambtelijke) supervisie en bewonersinbreng niet tegenover elkaar hoeven te staan, maar heel goed hand in hand gaan, werd vanavond zichtbaar. Misschien wordt de lantaarnpaal met de hanging basket wel het symbool van de ontmoeting tussen de private en publieke ruimte.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Zutphen
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu