Bewoners weer trots op Heechterp-Schieringen

Het eerste BewonersBedrijf van Nederland gaat voor een mooiere buurt

In 2013 opende het eerste BewonersBedrijf van Nederland; BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen (BBHS), met als doel de buurt leefbaarder, mooier en leuker te maken én te zorgen voor meer werkgelegenheid.

De Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen heeft lange tijd te kampen gehad met imagoproblemen. De armoede en werkloosheid was er hoog en ook een gebrek aan sociale cohesie zorgde voor veel wegtrekkende bewoners. Een groep bewoners uit de wijk besloot daarom hun handen uit de mouwen te steken en maakte plannen om hun wijk te verbeteren. Dit heeft onder andere geresulteerd in schoonmaakacties en groenonderhoud, maar ook het organiseren van sociale activiteiten en een surveilleringsproject ‘Attentie Buurtpreventie’.

Dit bedrijf werd onder andere mede mogelijk gemaakt door het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Zij begeleiden bewoners bij het opzetten van een bewonersbedrijf door mee te denken over een verdienmodel en ondernemingsplan en vervolgens wordt er startkapitaal toegekend. De bewoners zijn echter zelf eigenaar van het bedrijf en de winst vloeit direct terug de wijk in. Er wordt daardoor ook goed geluisterd naar de initiatieven en ideeën uit de buurt. Buiten het fysiek verbeteren van de wijk, speelt deze verbinding van de buurtbewoners met hun wijk ook een grote rol. Doordat bewoners zelf zorg dragen voor de buurt kunnen zij ook weer trots worden op hun woonplaats; een belangrijke omwenteling voor Heechterp-Schieringen dat lang in een negatief daglicht heeft gestaan.

Update – 17 juni – (Peter)

Na een moeilijke start gaat het nu steeds beter met het Bewonersbedrijf. En dat heeft geresulteerd in een pilot waarin bewoners onderhoudswerkzaamheden in de buurt overnemen.

Doordat deze budgetten nu door het Bewonersbedrijf worden beheerd kan het geld, via vrijwilligersvergoedingen, sneller terugvloeien naar de buurt. Op deze manier kunnen mensen in de arme wijk extra bijverdienen. En het werk dat zij doen is ook in hun eigen wijk, waarmee ook sociale cohesie wordt bevorderd.

Meer informatie is hier te vinden in een interview en ook op Joint Venture dag 2 in Pakhuis de Zwijger is het bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen aanwezig om hun ervaringen te delen.

Betrokken stadmakers
Harold Hesselink
Bestuurslid Bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Leeuwarden
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu