“Buxusbeelden” als wijkentree

Community art: verhalen en nostalgie vertaald in een eenvoudig symbool

Waar kom je vandaan, wat brengt je hier?

Met dit soort vragen togen kunstenaar Elias Tieleman en cultuurscout Martin Kamphuis van Kubus de woonwijk Karveel in om verhalen te verzamelen. Verhalen achter de deuren van een moderne wijk die het beluisteren meer dan waard zijn. Door vertellers te volgen en te vragen naar een volgende buurtgenoot komt het Karveel los van het saaie 80-er jaren bloemkool-imago waarin iedereen de houten kozijnen allang vervangen heeft door kunststof. Naast elk individueel verhaal ging Tieleman vervolgens ook op zoek naar de identiteit van de wijk: is die er wel, waar bestaat deze dan uit en hoe verhoudt zich deze tot de woonbehoefte van de huidige bewoner.

Weldra blijkt dat er collectief een vorm van nostalgie te bespeuren valt: de tijd dat je met je kinderen op het speelplaatsje doorbrengt of bij die heerlijke plek pal aan de rand van de wijk, het Speelschip, beroemd tot buiten de wijkgrens. Deze nostalgie, als gezamenlijk kenmerk opgemerkt tijdens de cyclus Raamvertellingen, vraagt om een nieuwe impuls. Een prikkel die de wijk, zo grijs als die nu lijkt maar feitelijk niet is, voor wie er woont, een eigentijdser smoel aan de buitenkant kan geven. Als reactie op de buurtgesprekken komt kunstenaar Tieleman met een viertal voorstellen tot ingrijpen.Karveel3

In een buurtbijeenkomst presenteert hij de vier voorstellen en wordt in gezamenlijkheid gekozen om Groen markeringen aan te brengen bij de verschillende ingangen van Karveel. Geometrisch geknipte buxushaagjes worden gekozen, aangekocht, geplant in overleg met de gemeente en vervolgens onderhouden door de buurt zelf.

Eén ingang blijft nog even zonder markering omdat het geld ontbrak, maar de verwachting is dat ook dit binnen een jaar met elkaar of al crowdfundend wordt opgelost. De uitgekozen boompjes zijn gereserveerd bij de kweker en kunnen daar wachten tot de tijd ervoor rijp is.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Lelystad
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu