Circulaire co-creatie in Haarlem

Samen kunnen we echt werk maken van een circulaire stad

Vorig jaar september organiseerde Gemeente Haarlem een bijeenkomst over duurzaamheid en circulaire economie. Dat was voor een aantal betrokken Haarlemmers hét moment om een expositie te organiseren waar Haarlemse initiatieven en ondernemers zich konden presenteren. Er ontstond een vuurtje, er gebeurde iets bijzonders wat smaakte naar meer.

De groep mensen die als pop-up projectteam aan de slag gingen voor de bijeenkomst had twee doelen. Er moest een expositie komen en een online bidbook waar Haarlemmers hun circulaire ambities, wensen en vragen verwoorden en verbeelden. Om zo zichtbaar te maken wat er al gebeurde in de stad op het gebied van circulaire economie. Het was een succes. Tijdens de expositie werd volop kennis gemaakt en in korte tijd hadden meer dan 35 ondernemers een profiel aangemaakt in het bidbook. De energie die vrij kwam, de vragen van ondernemers en de synergie in dat tijdelijke projectteam; het smaakte naar meer. Circus Circulair moest een vervolg krijgen. En dat voelde Gemeente Haarlem ook zo.

IMG_4830

En dan is het een kwestie van doorpakken
Na die bijeenkomst heeft het pop-up projectteam, wat bestaat uit ondernemers en bewoners die zich inzetten voor circulaire economie, een aanbod gedaan aan wethouder duurzaamheid, mevrouw Sikkema. Het was een aanbod om samen op te trekken in een visie voor een circulair Haarlem, een onderdeel wat al in de uitvoeringsagenda voor 2016 stond. Daarnaast ook het aanbod om korte termijn acties op te zetten om invulling te geven aan de vragen en behoeften van ondernemers. Wethouder Sikkema kon zich vinden in het voorstel en had daarnaast ook aanvullende ambities zoals het ophalen van best practices en het delen van informatie met doelgroepen die nog niet bekend zijn met circulaire economie.

Circulaire Economie is één van de thema’s die binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) de komende jaren veel aandacht krijgt. Een thema waar nog veel werk te verzetten is en waar samenwerking een essentieel onderdeel is.

In deze gesprekken ontstond een afspraak om in co-creatie samen op te trekken, projecten te definiëren en uit te voeren. De gemeente kan dat faciliteren en budget beschikbaar stellen. Maar dat is vrij traditioneel en niet echt gelijkwaardig.  De projectgroep heeft daarom ook een uitnodiging gedaan om in deze samenwerkingsvorm anders om te gaan met waarde en beloning. Dat is nieuw, ook nog onwennig en het biedt kansen om, juist op dit thema, anders te handelen, anders te denken, anders te verantwoorden. We willen elkaar blijven prikkelen en juist in deze context vernieuwend samenwerken.

Wat gaan we in 2016 doen?
Inmiddels groeit het bidbook voor circulaire initiatieven wekelijks met nieuwe aanmeldingen. De expositie reist verder en staat komend jaar steeds op een andere locatie zodat meer mensen kennis maken met de circulaire initiatieven in Haarlem. Een aantal projecten voor 2016:

  • Pay per use pilots; starten met 2 wijken waar bewoners alleen betalen voor het gebruik van iets zoals vaatwasser of bakfiets;
  • Lezingen; bijeenkomsten met  en voor verschillende doelgroepen over een onderdeel van circulaire economie, verspreid door de stad;
  • Masterclasses Circulaire Economie: aan de hand van het (werk)boek Nieuwe Business Modellen van oa. Jan Jonker, voor ondernemers en overheid;
  • Onderwijs; samenwerken met jongeren en studenten bij projecten en innovatie;
  • Schoolreisjes naar voorbeeldprojecten in Nederland;
  • Kenniswerken; bijeen brengen van bidbookers om kennis te delen en samen te werken aan projecten die kringlopen mogelijk maken.

Door het samenbrengen van de ondernemers en initiatieven uit het bidbook, boren we een enorm potentieel aan kennis, netwerk en enthousiasme aan. Dat is het fundament onder een waardevolle samenwerking waar samen stappen gezet worden voor een circulair Haarlem en regio.

Wil je meer weten over deze vorm van samenwerken, over de projecten of de resultaten dan kun je contact opnemen met het team van Circus Circulair. De lijst met betrokken personen is veel groter dan je hier kunt lezen. Dit is alleen het pop-up projectteam. Kijk voor de complete lijst in het online bidbook op www.circuscirculair.nl

 

Betrokken stadmakers
Liesbet Hanekroot
Stadmaker
Juan Nibbelink
Stadmaker, founder St Circulaire Economie
Bram Derckx
Initiatiefnemer Stichting Circulating Green
Erik Boele – de Zeeuw
Social Innovator bij New Tribes
Gabriella Telleria dalhoeven
Stadmaker
Douwe IJskamp
Stadmaker, eigenaar Buitenkunst
Arjan Luiten
Stadmaker, initiatiefnemer van Wie Maakt Haarlem
Brigitte Kool
Stadmaker, verbinder, coördinator
Marjan de Boer
Stadmaker
Ton Driessen
Klimaatcoördinator Gemeente Haarlem
Cora-Yfke Sikkema
Wethoude duurzaamheid, mobiliteit e.m. Haarlem
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Haarlem
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu