Laten we het vooral samen doen

Werken aan de doe democratie met Opinionfirst

Onze democratie staat onder druk. Populistische partijen zijn in opmars, het wantrouwen in politici stijgt en de gewijzigde verhoudingen tussen overheid, burger en markt roepen om alternatieve vormen van democratie. Hoe kunnen we de groeiende kloof tussen burger en politiek verkleinen?

De doe democratie, een democratie waarbij burgers steeds vaker zelf het heft in handen nemen en actief in het publieke domein zijn. De overheid laat hierbij haar sturende rol steeds meer los en ondersteunt actieve burgers. In vele steden wordt al met de doe democratie geëxperimenteerd en ook in onze stad Alkmaar zijn er initiatieven die bewoners meer willen laten participeren in de besluitvorming. De dialoog aangaan en luisteren naar elkaar staan hierbij centraal.

“Onze samenleving is zo open, hoe mooi is dat”

Walk2NYC - Arjen Ulrich -

Ik sprak dan ook met Arjen Ulrich, één van de promotors van het online platform OpinionFirst dat bewoners online de gelegenheid biedt te participeren in de besluitvorming door zelf standpunten in te brengen die voor hen van maatschappelijk belang zijn. Voor degenen die Arjen niet kennen, in 2015 wandelde hij in 194 dagen van Alkmaar, door België, Frankrijk, Engeland, Wales, Schotland, Denemarken, de Faeröer Eilanden, IJsland, Groenland, Canada naar zijn eindbestemming New York. Zijn reis maakte indruk, hij ontmoette vele mensen en ontdekte hoe open onze samenleving is. Eenmaal terug in Alkmaar wilde hij impact maken en zocht naar een manier hoe wij als burgers de discussie constructief met elkaar kunnen aangaan over onze samenleving. Hij kwam terecht bij het platform OpinionFirst, dat al succesvol in Oekraïne is.

OpinionFirst  ‘Let’s decide together’

OpinionFirst

OpinionFirst is een online platform dat gemeenschappen en groepen de mogelijkheid biedt te participeren in discussies, maar ook zelf ideeën en voorstellen aan te dragen, referenda en stemmen op verschillende standpunten. Onderwerpen variëren van nationaal tot lokaal niveau. Zo is er bijvoorbeeld een opiniepeiling over het kappen van het bos in de Hout, Alkmaar. Omdat het online is kan het altijd en overal. Ook is het platform er voor iedereen, van deskundigen, ambtenaren, bezorgde burgers tot aan werknemers. Het doel is iedereen te stimuleren deel te nemen aan discussies ook wanneer er geen verkiezingen zijn. Met je stem kun je samen met anderen invloed uitoefenen. Overigens is het de bedoeling dat onze gemeente hier ook een rol in gaat spelen en bewoners meer laat participeren in het besluitvormingsproces. Hoe precies is nog niet duidelijk.

Arjen is optimistisch en wil de nadruk leggen op de positieve aspecten van onze maatschappij. Hij vindt dat we de discussie moeten blijven aangaan en dat hoeft niet altijd complex te zijn. Opinion First is laagdrempelig; iedereen kan participeren en zijn mening geven. Heb je zelf ideeën of voorstellen, draag ze dan zelf aan via https://www.opinionfirst.com/nl

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Alkmaar
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu