De kracht van Westenholte

Naar elkaar omkijken en het goede van de wijk behouden en stimuleren

Op vrijdag 24 juni vindt de Stadexpeditie Zwolle plaats. Je kunt dan ook dit initiatief bezoeken. Ga je mee?


Een bijzonder initiatief laat de wijk Westenholte groeien: StinsKracht. Buurtverbinders werken samen om elkaar te helpen en mensen met elkaar te verbinden. Dat gebeurt met informele burenhulp, een wijkloket en inzet van tachtig vrijwilligers en de professionals van het Sociaal Wijkteam Zwolle West.

Onlangs is deze kracht versterkt met de lancering van het online dorp om vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen. StinsKracht Westenholte is een voorbeeld.

Noabers

“Noaberhulp is van oudsher een vorm van plattelandshulp dat fungeerde als ongeschreven regel,” vertelt Martijn Ganzevles, gedreven buurtverbinder en bestuurslid. “Als je bij elkaar in de buurt woont, help je elkaar. Naar elkaar omkijken en het goede van de wijk behouden en stimuleren. Daar gaat het om.”

Wijkbewoner Wichert aan het Rot ondernam in 2009 de eerste initiatieven om deze natuurlijke vorm van hulp te behouden met inzet van een telefonische hulpdienst. Met bestuurslid Koos Bakker sloeg hij in 2010 de handen ineen voor het project Noaberhulp Westenholte.

Buurtverbinders

“Noaberhulp maakte vorig jaar een doorstart onder de naam StinsKracht van de wijkvereniging WVF,” geeft Martijn aan. “Zeven vrijwilligers kregen gedurende drie dagen een intensieve training over (zorg)hulp en ondersteuning.” Deze buurverbinders openden vervolgens op Burendag 26 september 2015 het gezamenlijk loket met Sociaal Wijkteam Zwolle West. “Met dit initiatief wordt zorg en hulp gestructureerd zodat niemand tussen wal en schip hoeft te vallen.“ Aldus de buurtverbinders.

Het buurtloket is gevestigd bij Studio Jobpoint aan de Westenholterweg 50. Op dinsdag- en woensdagmiddag en op vrijdagochtend is een medewerker aanwezig om de buurtbewoners te helpen.

StinsKracht is zoals de wijkbewoners het zelf zeggen: “Een wijkgemeenschap die aan elkaar denkt, om elkaar geeft en wat voor elkaar doet. StinsKracht Westenholte is een duurzaam en zelfsturend project waarin bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een deel van de zorg voor elkaar in hun leefomgeving, waarmee de leefbaarheid in de wijk wordt vergroot.

In het wijkcentrum Het Anker kunnen buurtgenoten ontmoeten en ontspannen.

De buurtverbinders stimuleren ook organisaties, bedrijven en verenigingen samen te werken en betrekken hen bij de buurt. Daarnaast letten de buurtverbinders op elkaar met een WhatsApp groep voor buurtpreventie.

Online dorpsplein

Het concept van MijnBuurtje.nl uit Nijmegen bood Martijn de inspiratie voor de ontwikkeling van het online dorpsplein www.stinskracht.nl van Wijkvereniging WVF.

Op het plein is de wijk overzichtelijk gepresenteerd met professionele hulp, organisaties, buurtfilmpjes en foto’s. Bewoners kunnen zelf makkelijk een bericht plaatsen of een prikbordadvertentie, hulp aanbieden of vragen over huishoudelijke klusjes, de tuin, gezelschap en buurtactiviteiten posten als een Jobgroup of een huiskamer concert.

Toekomstwens

“Het uiteindelijke doel van StinsKracht is een buurt te zijn die met elkaar verbonden is. Als mensen elkaar beter kennen, komt er meer vertrouwen en ook meer onderlinge hulp, zodat mensen plezierig kunnen blijven wonen.

Die kracht de noaberhulp is altijd al actief. Dat is bijzonder. Dat mogen we koesteren.” Besluit Martijn lachend.

 

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Zwolle
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu