De Oogstkaart

  1. Home
  2. /
  3. Rotterdam
  4. /
  5. De Oogstkaart

De Oogstkaart

Van restmateriaal tot straatmeubilair: upcyclen van bouwafval

De verspilling van kostbare grondstoffen is één van de grote uitdagingen waar onze maatschappij op dit moment mee te maken heeft. Veel grondstoffen worden gewonnen, gebruikt en vervolgens als afval afgedankt en verwerkt. Vooral in de bouw worden dagelijks nog bruikbare materialen toegevoegd aan de grote afvalberg. Gelukkig zijn er designers en architecten die werken aan creatieve oplossingen voor dit probleem.

De Oogstkaart is een initiatief van de architecten en ontwerpers van het Rotterdamse Superuse Studios. Dit bureau denkt na over oplossingen die het mogelijk maken om efficiënter gebruik te maken van kostbare grondstoffen en zo de maatschappij duurzamer maken. Op deze manier proberen ze ons lineaire denken om te vormen naar een meer circulaire manier van denken.

De Oogstkaart geeft vorm aan dit idee door het ‘upcyclen’ van afval en restmateriaal in de bouw. Bij upcyclen wordt de waarde van het restproduct zoveel mogelijk behouden. Hierdoor is het wezenlijk anders dan recycling waarbij de kwaliteit van het product of materiaal achteruit gaat. Het platform is een soort marktplaats waarop bedrijven en particulieren herbruikbaar bouwafval kunnen aanbieden. Het doel is om het hergebruik en upcyclen van deze materialen onder verschillende groepen te stimuleren. Dit kan zowel bij creatieve groepen zijn zoals ontwerpers en decorbouwers als bij traditionele groepen in de bouw, bijvoorbeeld aannemers. Het afval kan uiteenlopen van tentdoeken met weeffouten en 5000 meter aan afgeschreven treinrails tot rollen aluminium verpakkingsmateriaal met een drukfout.

Dat dit geen project is waar slechts enkele particuliere weldoeners in geïnteresseerd zijn bewijst de samenwerking met Van Gansewinkel die eind 2015 werd aangekondigd. In Nederland is dit het grootste bedrijf op het gebied van afvalverwerking en de slogan luidt ‘afval bestaat niet’. De samenwerking beoogt het aanbod van industrieel afval voor creatief gebruik te vergroten en op deze manier meerwaarde te creëren voor het recycleproces. In het persbericht zegt van Gansewinkel met de samenwerking een concretere invulling te geven aan de rol als verbinder in de circulaire economie. Door de Oogstkaart kan het bedrijf haar klanten de mogelijkheid bieden om restproducten ergens anders een nuttige toepassing te geven. Hiernaast wordt de Oogstkaart door de samenwerking bekend onder een groter publiek wat de bredere uitrol van het platform kan versterken.

Een blik op de kaart laat zien dat net over de grens in Duitsland 3 afgeschreven windmolenwieken worden aangeboden. Superuse Studio’s heeft al eerder windmolenwieken die in Friesland bijna naar de vuilverwerking gingen geupcycled tot straatmeubilair voor het Willemsplein in Rotterdam. Welk nieuw leven wacht deze wieken?

Betrokken stadmakers
Jan Jongert
Superuse Studios

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.