Democratisch onderwijs Eindhoven

Een kind kan niet niet leren

Sinds augustus vorig jaar heeft Eindhoven er een nieuwe school bij: DOE, een private school die in vrijwel alle opzichten een tegenpool is van de reguliere scholen. Het grootste verschil met het reguliere onderwijs, en tevens de belangrijkste kwaliteit van DOE, is dat leren benaderd wordt vanuit de interesse en de nieuwsgierigheid van het kind.

De maatschappij verandert zeer snel en het onderwijs hobbelt daar achteraan. Zekerheden uit het verleden zijn niet langer zeker. Nu ik op zoek ben naar een basisschool voor mijn oudste zoon zie ik dat de scholen van nu vrijwel hetzelfde zijn als die uit mijn jeugd. Ik vraag me af hoe groot het gat zal zijn tussen het huidig onderwijs en de maatschappij straks. Ik bezocht onlangs een informatie-avond van de Democratische School Eindhoven (DOE). Ik betrapte mijzelf op mijn eigen terughoudendheid en mijn vooroordelen, maar ik was vooral ook verrast door hoe logisch de principes zijn waarop DOE gebaseerd is.

Kinderen van 4 tot 18 jaar zitten bij en door elkaar. Niet in klassen, want die zijn er niet (er is wel een werkplaats!). Er worden lessen gegeven, maar lessen volgen is niet verplicht. DOE stelt dat kinderen die uit eigen initiatief iets ondernemen veel gemotiveerder zijn en daardoor beter en vlotter leren. Jonge kinderen kijken naar wat oudere kinderen doen en gaan dat vervolgens ook proberen; de natuurlijke manier van leren. Het team van begeleiders faciliteert, ondersteunt en inspireert de kinderen die al doende en zelfstandig zich niet alleen het standaard curriculum eigen maken, maar tegelijkertijd ook onmisbare vaardigheden ontwikkelen, zoals creatief denken, het nemen van initiatief, organiseren, samenwerken etc. Vaardigheden die volgens mij steeds belangrijker zullen worden.

De ‘DOEners’ leren door hen zelf gestelde doelen te behalen. Ieder kind is anders en leert wat voor hem of haar wel, of juist niet werkt. Kinderen bouwen zelfkennis op doordat zij met vallen en opstaan ontdekken waar hun sterktes, zwaktes en interesses liggen.

Tijdens de informatieavond vertelde ‘schoolleider’ Jacqueline de Theije over een 16 jarig meisje die op haar vorige school een hekel aan Duits had gekregen. Datzelfde meisje droomt ervan om later in Berlijn te wonen. Doordat Jaqueline haar heeft aangemoedigd om een stage te gaan zoeken in Berlijn, veranderde Duits van een verplicht vak in een hobbel die ze moest overwinnen om haar droom in vervulling te laten gaan. Ze heeft in het Duits brieven geschreven en vertrekt binnenkort naar Berlijn. Zij komt er wel.


reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Eindhoven
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu