Deze taalles geeft eigenwaarde en zelfvertrouwen

Zoeken naar nieuwe waarden in de stad. Respecteren met ABC leer mee.

Dit artikel van Liesbeth Schouten is onderdeel van een reeks over ‘Nieuwe waarden‘. Deze reeks is geschreven in het kader van de Stadexpeditie Den Bosch (14 oktober 2016).

Willeke van Heumen en Marjohn van de Ven zijn trotse Bosschenaren. Als twee energieke ‘juffen’ geven ze Nederlandse taalles aan iedere inwoner van de stad die het nodig heeft. Hun doel? Er voor zorgen dat iedereen mee kan doen in het gezellige stadsleven van Den Bosch.

Willeke: “Wij waren altijd al met taal bezig. Marjohn werkte als docent op de middelbare school, ik had een praktijk aan huis. Oorspronkelijk zat ik in het dovenonderwijs. Het frustreerde me dat ik dove kinderen de gesproken taal niet kon leren, maar dat moest ik helaas maar accepteren. Mijn eigen kinderen kregen echter ook enorme lees- en schrijfproblemen in de tijd dat er nog niet werd gesproken over dyslexie. Ze waren wel goed in wiskunde, dus rekenformules waren geen probleem. Maar waar zijn de formules voor het lezen? Dankzij een technische leesmethode die een collega me aanreikte kon mijn dochter in een jaar een roman van Bertus Aafjes lezen! Deze ervaring wilde ik in mijn eigen omgeving doorgeven.”

Marjohn liep op school tegen dezelfde problemen aan. Kinderen die afhaakten en in een negatieve spiraal raakten. Gedemotiveerd opgaven omdat ouders en docenten hen wijsmaakten dat ze het lezen en schrijven nooit zouden leren. Marjohn kon bovendien zelf ook niet erg goed spellen. “Mijn VMBO-leerlingen zaten bij mij in de klas omdat ze in hun schoolcarrière afgerekend waren op taal, maar ik kon hen nooit verder helpen.”

Willeke ging een opleiding remedial teaching volgen, Marjohn sloot zich meteen bij haar aan. Een remedial teacher verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. Nadat er onderzocht is wat het probleem precies is, concentreert de leraar zich op het oplossen van dat specifieke probleem. Sinds die opleiding bieden Willeke en Marjohn hun leerlingen hapklare taalregels aan. Vervolgens moeten de kinderen die samen met hun ouders zes dagen in de week oefenen. De methode blijkt een succes.

“Inmiddels hebben we zo’n 500 leerlingen per jaar.”

“In 2010 stonden de kranten vol met negatieve verhalen over vluchtelingen die de taal niet wilden of niet konden leren”, vertelt Marjohn. “Het was eigenlijk dezelfde riedel als bij de dyslectische kinderen. Willeke en ik besloten in de wijk Boschveld les te gaan geven aan buitenlandse vrouwen. Het begon met een Afghaanse vrouw, maar al snel nam ze familie en vriendinnen mee. De groep werd te groot, dus we vroegen onze vriendinnen te helpen. Daarna kwam de wethouder kijken en zag de directeur van Vluchtelingenwerk ons werk. We kregen subsidie en werden een stichting. Inmiddels hebben we zo’n vijfhonderd leerlingen per jaar. We hebben ons suf vergaderd en werden er door de gemeente overal bij gehaald.”

ABC

Nu geven ze les op vijf locaties: de StadsBieb Centrum, de StadsBieb Rosmalen, in de Slinger en in de Brede Bossche Scholen Nieuw Zuid en Hambaken. Alle lessen zijn gratis en er is maatwerk op alle niveaus. De methode hebben ze verfijnd en verder ontwikkeld en is uniek voor Nederland. Ze richten zich vooral op de technische kant van de taal. Zestig vrijwilligers doen mee en krijgen instructies via filmpjes op internet. Vanaf nu kunnen de deelnemers via dit platform digitaal oefenen en ondersteund worden met maatwerk.

Willeke: “We doen dit zes dagen per week en krijgen er zoveel energie van! We zouden het liefst zien dat directeuren van bedrijven bij ons op cursus komen. Dan wordt het taboe doorbroken en volgt de rest vanzelf. Een op de negen mensen heeft problemen met lezen of schrijven. Het taboe op laaggeletterdheid is groot.”

“Het is zo fijn om te horen als leerlingen zeggen: ik kán het!”, zegt Marjohn. “We zorgen er voor dat de leerlingen, die altijd te horen hebben gekregen dat ze faalden, weer eigenwaarde en zelfvertrouwen krijgen. Ook de Syriërs in het AZC, vaak universitair geschoold, willen op hun niveau verder in het leven. Ze worden bij ons gehoord en begrepen en leren enorm snel. Lesgeven aan buitenlanders of laaggeletterde Nederlanders geeft je energie. We willen dit doen tot we 85 zijn!”

De stichting bemiddelt ook voor mensen die graag fietslessen willen en regelt via de Beursvloer ’s-Hertogenbosch gratis activiteiten met het bedrijfsleven in ’s-Hertogenbosch. Een nieuwsbrief, in eenvoudige taal, kondigt allerlei gratis uitjes in Den Bosch aan. Zie ook www.abcleermee.nl

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
dit gaat over
Nieuwe waarden
in Den Bosch
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu