Dordtse ruimte

Leegstand in de stad biedt kansen

Tijdens de initiatievendag in Dordrecht heeft deze stad al veel mooie bottom-up projecten laten zien maar er zijn nog meer mogelijkheden. Op verschillende plekken liggen stukken grond, leegstaande kassen of gebouwen waar (even) niks mee gebeurt en dit biedt kansen.

Een korte wandeling door Dordrecht is genoeg om te zien dat de stad met veel leegstand kampt. De plannen liggen stil en de ruimte blijft onbenut. De afgelopen 50 jaar werd de stad ontwikkeld met grote ontwikkelaars maar de tijd van nu vraagt om een andere aanpak. Op een nieuwe kleinschaligere manier gaan mensen aan de slag met hun stad en tijdelijk gebruik is hier meer de regel dan de uitzondering. Tijdelijk gebruik geeft een impuls aan de omgeving en het werkt stimulerend voor de ontwikkeling van het gebied.

Bovendien is het leuk om zelf aan de slag te gaan met je buurt en Dordtenaren hebben al laten zien dat ze op creatieve manieren om kunnen gaan met de ruimte in de stad. Neem bijvoorbeeld broedplaats Door dat zich heeft gevestigd in een voormalig kinderdagverblijf. Zelfs de minieme ruimte van een deurpost kan een creatieve tijdelijke invulling krijgen!

Dordtse Ruimte stimuleert deze aanpak. Onder deze noemer zijn drie initiatieven van de gemeente samengebracht; zelfbouw, tijdelijke invulling van braakliggende gronden en de herbestemming van leegstaande (kantoor)panden. Met een goed plan voor een lege plek kun je hier terecht en hun focus ligt op de kleinschalige ontwikkeling met veel ruimte voor initiatief van bewoners en ondernemers. Ruimte genoeg dus!

Betrokken stadmakers
Linde de Jong
Communicatie Dordtse Ruimte
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Dordrecht
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu