Duurzaamheid in Nederland en de EU

 Zorgwekkend voor Nederland, maar zeker nog niet te laat

Duurzaamheid is inmiddels een hol begrip geworden, want wat is het eigenlijk? Duurzaamheid is hot; van duurzame kleding, duurzaam voedsel tot aan duurzame woningen; we worden ermee overladen. Maar wat betekent duurzaamheid nou eigenlijk en hoe staat met de duurzaamheid in Nederland? Duurzaamheid wordt omschreven aan de hand van 3 P’s; people (mensen), profit (winst) en planet (aarde).

Duurzaamheid gaat over behoeften, over onze behoefte als mensen, maar ook over de behoefte van onze planeet in wisselwerking met onze economie. Dankzij de bronnen op onze planeet hebben wij welvaart voor onze maatschappij kunnen creëren en garanderen. Duurzaamheid betreft nu, maar het betreft ook de toekomst van onze planeet en haar bewoners. Terwijl we steeds meer gaan consumeren, zelfs 1,6 keer de aarde, raken onze bronnen uitgeput en brengen we schade aan de natuur.

Hoe denken de Nederlanders er over?

We consumeren niet alleen maar meer, onder de Nederlanders staan milieuproblemen en klimaatverandering laag op de persoonlijke agenda. Slechts 10% geeft aan dat milieuproblemen en klimaatverandering een grote zorg is ten opzichte van 56% van de Nederlanders die zich het meeste zorgen maakt over de sociale zekerheid (Eurobarometer, 2015). Opvallend is dat ouderen minderen op de hoogte zijn van de milieuproblematiek, maar toch veel doet waarvan zij denken dat het goed is voor het milieu. Onder de jongeren is het milieubesef groter, maar de bereidheid tot milieuvriendelijk gedrag kleiner (CBS, 2010)

Nederland en de EU

Klimaatverandering is een feit en de Europese Unie heeft doelstellingen voor heel Europa vastgesteld om verdere stappen te kunnen zetten naar een slimme, duurzame en inclusieve groei voor Europa in 2020. Deze doelstellingen, ook bekend als de 2020 strategie, betekenen concreet dat er 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990 moet komen, dat we 20% van de energie uit duurzame energiebronnen moeten halen en dat we 20% meer energie efficiënter moeten worden. Lidstaten in Europa, waaronder Nederland moeten dus in 10 jaar aan deze doelstellingen voldoen.

ATT00001Voor Nederland betekent dit dat van alle energie die in Nederland gebruikt wordt in 2020, 14% hernieuwbaar moet zijn. Echter tonen resultaten aan dat Nederland in het huidige tempo niet haar doelstellingen zal gaan halen. Dit, in tegenstelling tot andere landen zoals Zweden en Bulgarije die de doelstellingen al hebben behaald, scoort Nederland ondermaats (zie tabel). Momenteel is van de gebruikte energie maar 5.6% hernieuwbaar in Nederland. Verontrustend, en ook op het gebied van energie efficiency scoren we laag, namelijk 1.2 % per jaar en we moeten naar de 1.5% per jaar (NRP, 2015).

“It is not too late at all. You just don’t yet know what you are capable of” (Ghandi)

 

We zijn er dus nog lang niet en we zullen zelf meer moeten doen om een duurzame toekomst te kunnen garanderen voor de volgende generaties. Van belang is dat we de handen uit de mouwen steken en samen aan de slag gaan. Heb je zelf ideeën hoe je een bijdrage zou kunnen leveren aan een duurzamer Alkmaar, laat het ons dan via info@stadsambassade.nl weten.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Alkmaar
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu