Het duurzaamheidsprogramma van Alkmaar

De doelen van onze gemeente in een notendop

Duurzaamheid. Inmiddels een hol begrip. Scholen, horeca, kantoren, politici én ‘gewone mensen’ nemen het woord te pas en te onpas in de mond, want we willen allemaal verduurzamen en uitdragen dat we dat willen. We willen allemaal zo goed mogelijk omgaan met de aarde waar wij op leven en deze zelfs redden. Dit moet ook wel, want verschillende berichten maken duidelijk dat het niet de goede kant op gaat. Soms lijkt het echter meer een marketingterm dan een daadwerkelijke wens waarvoor we bereid zijn alles te doen en alles opzij te zetten.

Gaat het wel hard genoeg en zijn de sprongen die wij maken groot genoeg? In dit geval kijken we samen even naar de gemeente Alkmaar. Want hoe zit het qua duurzaamheid bij gemeente Alkmaar?  Er is een duurzaamheidsprogramma met heldere doelen die tussen 2016 en 2020 behaald moeten worden. Alkmaar richt zich op vermindering van de CO2 uitstoot middels drie speerpunten. Ik zet deze drie speerpunten voor je op een rijtje.

Een duurzame gemeente

De gemeente zal haar bedrijfsvoering verduurzamen. Denk aan duurzaam inkopen, afval scheiden en verminderen, energiebesparende maatregelen treffen en zonnepanelen plaatsen. Een duurzame organisatie is volgens de gemeente al een onderdeel van de organisatievisie. Denk bij een duurzame gemeente ook aan bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, Fair Trade, biologische streekproducten en eerlijk winkelen. Over dit laatste initiatief hebben wij onlangs geschreven.
Duurzame-gemeente-afbeelding

Energiebesparing

Iedere besparing van energie is mooi meegenomen. Om CO2 reductie te bereiken, moeten we minder fossiele brandstoffen gebruiken. Hiervoor wil de gemeente bedrijven stimuleren om bij bouw en verbouw op het energieverbruik te letten. Het duurzaam bouwloket geeft raad en kan hierbij helpen. Ook EPA kan hierbij een interessante rol spelen. Verder raadt de gemeente het nieuwe rijden sterk aan, maar merk ik niet dat ze daar echt een stimulans in bieden. Maar goed… wat zouden ze kunnen doen?

Tot slot: duurzame energie

Gebruik energiebronnen zoals zon, wind, biomassa en geothermie zal in Alkmaar toenemen. Deze verminderen de CO2 uitstoot en zijn dus beter voor het milieu. De doelstelling is dat het aandeel duurzame energie aanzienlijk is toegenomen in 2020. De uitbreiding van het warmtenet van HVC speelt daarbij een belangrijke rol. Biomassavergassing krijgt een steeds groter aandeel in de overgang naar duurzame energie. Het biomassakenniscluster in Alkmaar is in 2016 gerealiseerd en is uniek in Nederland. Door onderzoek, onderwijs, innovatie en productie vindt doorontwikkeling van biomassavergassing en -vergisting plaats. Hierin is Alkmaar vrij vooruitstrevend. Let op: hierin is Alkmaar wel beter bezig, maar nog niet optimaal. Er zijn andere opties die nog duurzamer zijn, maar helaas duurder.

Ik heb je kort bijgepraat over de belangrijkste speerpunten van gemeente Alkmaar, maar de gemeente richt zich op meer zaken. Duurzaam vervoer, het warmtenet van HVC en Fairtrade en Eerlijk Winkelen staan ook hoog op het prioriteitenlijstje. In het duurzaamheidprogramma zegt meneer Nagengast, wethouder duurzaamheid, dat bewustwording en gedragsverandering als rode draad in het programma zijn verweven.

Wat vind jij?

Ik vind het zelf een hoop taaie stof en begrijp het niet echt helemaal. Soms mis ik concrete en meetbare doelstellingen. Hoe bewustwording en gedragsverandering nu echt verweven zijn in het programma kan ik er niet helemaal uit lezen. Dat de gemeente toezegt burgerinitiatieven die in lijn zijn met de speerpunten te steunen vind ik super. Dit wordt overigens geschreven over bewustwording in duurzaamheidsprogramma:

Over bewustwording in het duurzaamheidsprogramma

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
dit gaat over
Duurzaam Energie Klimaat
in Alkmaar
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu