Een stem voor de aarde

Is een stem op een van deze partijen

De verkiezingen komen er aan en de strijd is in volle gang. We worden overspoeld met motto’s, zoals “Het is tijd voor verandering”, “Pak de macht” en “Nederland weer van ons”. Echter horen we politici in deze verkiezingstrijd nauwelijks over hun klimaatplannen.Het klimaatprobleem is acuut en net als anderen ben ik bezorgd om het milieu.

Volgens een onderzoek van I&O Research, maakt 70% van de burgers zich zorgen over klimaatverandering. Als duurzame burger wil ik dan ook weten welke partijen het klimaatprobleem in de komende 4 jaar gaan aanpakken. Om die reden heb ik in het kader van de verkiezingen uitgezocht welke partijen het ‘groenst’ zijn en of de partijprogramma’s in lijn zijn met de doelstellingen van het Parijsakkoord.

Groen-Kieskompas-plaatjeEr zijn verschillende kieswijzers die groene partijen in Nederland in kaart brengen. Het GroenKiesKompas bepaalt bijvoorbeeld op basis van dertig stellingen welke partij het beste bij je past. Er wordt gekeken naar thema’s als klimaat, verkeer en landbouw. De Partij voor de Dieren, GroenLinks halen de beste resultaten, gevolgd door SP, D’66 en, PvdA en de ChristenUnie (zie afbeelding links).

KlimaatlabelHet Klimaatlabel daarentegen,  geeft politieke partijen een beoordeling op basis van het stemgedrag van partijen in de Tweede Kamer met telkens de vraag of de stemming goed of slecht is voor het klimaat. Enkel GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie krijgen Label A. Het verschil met het GroenKiesKompas is dat het Klimaatlabel kijkt naar wat er de afgelopen regeerperiode is gebeurd in plaats van wat er wordt beloofd.

Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, winmolens, kunst, innovatie, omroep enz. Geer Wilders

Hoe groen zijn de partijprogramma’s?
Hoe ziet dat inhoudelijk met de partijprogramma’s? Welke partijen gaan zich het meeste inzetten om de 2050 doelstellingen te behalen? Opvallend is dat bijna alle partijen voor een groener en duurzamer Nederland zijn, maar dat de ene partij ambitieuzer en bereid is meer uit te geven dan de andere partij.

De klimaatimpact van het PVV programma is verontrustend en nauwelijks aanwezig. Het programma bestaat uit 11 pijlers waarvan een van die pijlers stelt: “geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz.” Ook de partijprogramma’s van de VVD en het CDA zijn schrijnend. VVD erkent dat investeren in duurzame energie essentieel is, maar wil bijvoorbeeld meer wegen bouwen. Volgens de doorberekening van het PBL zal er op basis van de VVD plannen juist een stijging van de CO2 uitstoot ontstaan! Tevens levert VVD een bescheiden bijdrage aan de verbetering van het klimaat. CDA stelt dat er van Nederland extra inspanning wordt gevraagd met betrekking de doelstellingen van het Parijsakkoord, maar haar plannen zijn noch concreet noch ambitieus. Overigens heeft het CDA haar plannen niet laten doorrekenen.

De plannen van D66, SP en PvdA zijn gunstig voor de verbetering van het klimaat. Deze partijen willen voor 2050 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en pleiten voor een klimaatwet waarin maatregelen zullen worden opgenomen om in 2050, CO2 neutraal te zijn. Ook leveren zij financieel relatief een ruime bijdrage om dit te kunnen bewerkstelligen.

GroenLinks is behoorlijk ambitieus en is net als D’66, SP en PvdA voor een klimaatwet, maar komt met tussentijdse doelstellingen en is bereid het meeste uit te trekken om aan de doelstellingen te voldoen. Ook de ChristenUnie scoort goed en heeft duidelijke plannen; er komt meer windenergie en we gaan van energiebelasting naar CO2 belasting. De Partij voor de Dieren is het meest ambitieus en streeft naar een fossielvrij en CO2 neutraal Nederland in 2040! Echter hebben zij hun plannen ook niet laten doorrekenen.

Naast PVV, zijn alle partijen voor een duurzaam Nederland, maar verschillen de effecten en kosten van hun beleid enorm. Op alle fronten is de impact van GroenLinks, de ChristenUnie en de Partij van de Dieren het groenst en gunstigst. Wil je meer weten, klik dan op de namen van de partijen om meer te ontdekken over hun groene plannen.

Aarde
Laten we eerlijk zijn; als we niet heel snel vóór de aarde stemmen, is er straks geen aarde meer om je stem op uit te brengen. In lijn met die gedachten en met een kunstzinnige twist, deel ik graag het volgende met jullie. Alkmaarse kunstenaar Ozan Aydogan maakte namelijk een prachtig gedicht voor de aarde en die luidt als volgt:

Aarde

Op de dag dat jij begraven wordt, zijn er geen bloemen om op je graf te leggen.
Is er geen aarde om je mee af te dekken.
Geen grond om daarin jouw graf te scheppen en uitgeschreeuwd als we zijn;
geen stem om jou gedag te zeggen.
Ongeacht wat de gedachten zeggen.
Op die dag is er geen pad meer, geen stap te zetten.
Omdat we aankomen op de plek waar we heengaan; eenzaam en breekbaar.
Wisten wij veel van onmeetbaar.

Op de dag dat jij begraven wordt, zijn er geen duiven om op te laten vliegen.
Geen kaarten, brieven.
Ook geen naasten, dierbaren of geliefden.
Zelfs niet de herinnering aan hoe jij ons tot in het laatste spaarde, lieflijk.

Op de dag dat jij begraven wordt,
verdwijn jij als sneeuw die niet valt voor de zon die niet schijnt.
Als een schreeuw uit de cel waar geen hond meer naar kijkt.
Als het licht van een schicht als het donker hem grijpt.
Uitgemergeld, als een zuigeling die de borst niet meer krijgt.

Op de dag dat jij begraven wordt dan dichten wij geen gaten.
Bidden wij niet, vinden wij geen amen.
In het flikkerende stille staren van verre lichtlichamen voltrekt dit zicht zich,
verder is niks komen dagen.
Op de dag dat jij begraven wordt dan liggen wij er samen.

© Ozan Aydogan

 

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
dit gaat over
Duurzaam
in Alkmaar
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu