Eindhoven gaat vol ambitie 2016 in

Kick-off 2016 Stadsambassade Eindhoven

Sinds 2014 groeit het Nederlandse Stadsambassade-netwerk van Pakhuis de Zwijger met de dag en sluiten meer en meer steden zich aan bij deze vernieuwingsbeweging. Een van de Stadsambassades is die van Eindhoven. Op 21 januari 2016 organiseerde deze Stadsambassade een Kick-off in de Oude Rechtbank, het nieuwe culturele centrum van Stratumseind.

Er is in Eindhoven al jaren een stadmakersbeweging gaande waarbij autonome ontwerpers, (ex)studenten en ambtenaren via meet-ups een lokaal netwerk onderhouden. Voorbeeld van een speler in dit netwerk is het Designhuis, een cultureel centrum dat toespeelt op een participatiesamenleving gedreven door design. Het Designhuis werd in 2015 gereactiveerd met een programma gemaakt door twee curatoren tijdens de Dutch Design Week. Tijdens deze Kick-off werd de ambitie uitgesproken om ook in 2016 programmering rondom de ‘stad in transitie’ te organiseren.  

© Peter Both

Andere aanwezige op de borrel was het ontwerpcollectief Nul Zes gevestigd op het NRE-Terrein. Het collectief organiseert ‘buurt in transitie’-events waarbij ze als actieve sensoren kennis op doen over de lokale stand van zaken. Daarnaast kijkt Nul Zes hoe ze de leefomgeving kunnen verbeteren en lokale energie op gang kunnen krijgen. Zo organiseerden ze in de zomer van 2015 het Grasoogstfeest, lees daarover hier meer. 

Tijdens deze Kick-off van 2016 werden symbolisch de klokken gelijk gezet tussen drie aanwezige lagen stadsmakers. Ten eerste de Eindhovense Stadambassade zelf, met haar lokale stadsmakers. Daarnaast was Floor Ziegler aanwezig om de nationale context te verwoorden. En ook het Europees niveau was vertegenwoordigd, door Ton Vermeulen van Europe Direct Eindhoven. Deze organisatie is er om burgers en organisatie te ondersteunen om te ondernemen in de Europese Unie. 

Betrokken stadmakers
Cees Donkers
Gemeente Eindhoven
Renee Scheepers
Designer
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Eindhoven
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu