Europe by People-vlag wappert op FabCity

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Europe by People-vlag wappert...

Europe by People-vlag wappert op FabCity

Met het planten van de vlag op de Kop van Java kan de opbouw van de FabCity officieel van start gaan

Precies drie weken voor de officiële opening van FabCity plantten de initiatiefnemers Egbert Fransen, Marjo van Schaik en Frans de Vries op 21 maart de Europe by People-vlag op de Kop van het Java-eiland. Met deze symbolische daad werd gevierd dat dit stukje Amsterdam tijdelijk off the grid gaat, om te laten zien welke mogelijkheden en oplossingen er zijn voor het stedelijk leven nu en in de toekomst. De FabCity is één van de vier onderdelen van het cultureel programma Europe by People, in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie.

Het idee voor de FabCity komt uit Barcelona, Marjo van Schaik, Egbert Fransen en Frans de Vries. © Maartje Blauwwaar in 2014 een beweging in gang werd gezet om steden in 2054 volledig zelfvoorzienend te maken. Verschillende FabLabs werden opgezet om hier een aanzet voor te geven. Deze FabLabs of FabCities zijn voorbeelden van hoe een stad kan transformeren van een cyclus van ‘products in, trash out’ (PITO) naar een cyclus van ‘data in, data out’ (DIDO). Het gaat om een duurzame stad, zowel op economisch, sociaal als op ecologisch vlak. Het Institut d’Arquitectura Avancada de Catalunya, het MIT Center for Bits and Atoms, de Fab Foundation en de Gemeente Barcelona namen het initiatief voor de FabCity en het verspreiden van de kennis die hier wordt opgedaan en gedeeld.

Egbert Fransen legt het belang en nut van de FabCity voor Amsterdam en Europa uit:

“Om te laten zien aan de stad maar ook aan nationale en Europese politici wat we allemaal aan het doen zijn: het samen met Stadmakers bouwen aan een andere, sociale, inclusieve, duurzame en op migratie inspelende stad.”

De FabCity richt zich op maken en produceren: hoe kan dit op een zo circulair mogelijke manier? In het kader daarvan worden er 50 paviljoens geplaatst, verdeeld over acht thema’s. Hier presenteren Stadmakers uit Nederland en Europa hun oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan 3D-printers die werken met beton, wat te doen met big data, het hergebruiken van water en off-grid tiny houses. Daarnaast worden er verschillende lezingen en educatieve programma’s in de FabCity gefaciliteerd.

Op 11 april is de officiële opening van de FabCity. Tot en met 26 juni zullen op de Kop van het Java-eiland studenten, onderzoekers, kunstenaars en Stadmakers samen leven en werken aan oplossingen voor hedendaagse stedelijke vraagstukken.

Betrokken stadmakers
Egbert Fransen
Directeur Pakhuis de Zwijger
Marjo van Schaik
Cultureel Intendant EU2016
Frans de Vries
Cultureel Intendant EU2016

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.