Experts zoeken de sleutel tot succesvolle transformatie

Over hoe het Amersfoortse bedrijventerrein 'De Hoef West' gemengd te krijgen

Op 14 december 2016 vond de eerste bijeenkomst van de SKBN ACADEMY in Amersfoort plaats. De doel van de bijeenkomst was om de sleutel voor de transformatie van de Amersfoortse wijk ‘De Hoef West’ te vinden.

De Hoef West, nabij station Schothorst, in Amersfoort is een mix van kantoren- en bedrijventerrein dat in de jaren 90 werd gebouwd. Momenteel wordt in De Hoef ruim 70.000 m2 kantoorruimte op de markt aangeboden. In het bestemmingsplan is De Hoef bestemd als ‘gemengd’ waardoor diverse functies planologisch-juridisch mogelijk zijn.

De gemeente biedt ruimte aan functiemenging en transformatie van kantoren naar een mengvorm van wonen, werken, leren en recreëren. Er is verder ook ruimte voor de creative industrie, daarom heeft De Hoef nieuwe impulsen nodig. De gemeente is al in gesprek gegaan met initiatiefnemers die plannen hebben voor transformatie. Een van de initiatieven was deze bijeenkomst waar expertteams gezamenlijk aan de slag zijn gegaan met de transformatie van De Hoef waarin nu ongeveer 30% van de kantoren leeg staan.

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland deelt al meer dan 10 jaar kennis rond werklocaties over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. In de stichting werken 9 regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen uit heel Nederland samen aan het bereiken van dit doel.

Tijdens deze bijeenkomst werden drie casussen door drie expertteams behandeld. Het expertteam van de SKBN ACADEMY bestaat uit Stec Groep, Buck Consultants International en Akro Consult. Elk expert team kreeg een casus met de specifieke onderwerp omtrent de transformatie van De Hoef.

Eerste casus “Hoe stimuleer je publiek-private samenwerking” werd behandeld door Akro Consult en betrokken partijen zoals de Gemeente Utrecht en Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. Door in gesprek te gaan zijn de deelnemers tot de conclusie gekomen dat de Gemeente een faciliterende rol moet nemen. Verder zullen realistische ambities van de partijen gemaakt moeten worden om voor een werkbaar toekomstperspectief te zorgen. Hiermee werken ze gezamenlijk aan het bouwen van vertrouwen, een belangrijke element voor publiek-private samenwerking.

Tweede casus “Hoe bouw je aan een ecosysteem” werd uitgewerkt door de Buck Consultants International. Na de transformatie van de leegstaande kantoren moet er een diverse mix van functies aan toekomstige gebouwen toegevoegd kunnen worden. Voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van een sterkere community management om onderlinge interactie te bevorderen.

Derde casus “Hoe breng je verkleuring tot stand” werd behandeld door de Stec Groep. Verkleuring is mogelijk tot stand te brengen door een bid book te maken waarin kracht, ambitie en potentie van de toekomstige partijen beschreven zullen worden. Aan de hand van een bidbook zou verkleuring succesvol kunnen verlopen.

Deze bijeenkomst was vooral bedoeld om manieren te vinden hoe je een mono-functioneel kantorenlocatie transformeert tot een gemengde nieuwe stadswijk waarin werken, wonen en recreatie elkaar versterken en waardoor een nieuwe ecosysteem ontstaat. Diverse partijen waaronder gemeente Utrecht, OMU en experten van Stec Groep, Buck Consultants International en Akro Consult hebben hun visie aan elkaar gepresenteerd door middel van de pitches.

Soortgelijke praktijken kunnen inderdaad een manier zijn voor de betrokkenen partijen om een visie te geven over hoe je het best onbenutte ruimte transformeer tot de vitale ruimte met diverse mix van functies. Het zorgt vooral dat partijen verbonden worden en dat ze in gesprek gaan om uiteindelijk bijdrage te leveren aan het vinden van de oplossingen omtrent leegstaande kantoorgebouwen in ons land.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Amersfoort
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu