Grote bouwopgave vs. circulaire ambitie

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Grote bouwopgave vs. circulaire...

Grote bouwopgave vs. circulaire ambitie

Als de heipalen in de grond zitten is het te laat

Het is groots aangekondigd; de ambitie van de gemeente Amsterdam om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen mogelijk te maken. Dit betekent dat er in hoog tempo beslissingen moeten worden genomen over waar dit gaat gebeuren en wie dit gaat uitvoeren. Tegelijkertijd heeft de gemeente Amsterdam bepaalde ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie. Is het wel mogelijk om een hoog bouwtempo met duurzame en circulaire ambities te verenigen?

Op 2 maart verscheen in het Parool het artikel ‘Amsterdam wees koploper: bouw circulair’ van Jasper Blom en Jasper Groen. Hierin waarschuwen ze dat de bouwambitie de circulaire ambitie zal overstemmen. De bouw is een erg vervuilende sector die maar liefst veertig procent van het afval in Amsterdam produceert. Een grondstoffenpaspoort voor elk gebouw geeft aan welke grondstoffen er te winnen zijn bij sloop en demontage. Dit zou een eerste stap zijn in de richting van de circulaire economie omdat materialen in de stad in omloop blijven. Een voorbeeld van een wijk in Amsterdam die circulaire ambities al waarmaakt is Buiksloterham. Om dit soort ambitieuze doelen echter te bereiken, zo stellen Blom en Groen, dient er fundamenteel iets te veranderen in de woningbouw en hiervoor moet het gemeentebestuur ambitieuzere doelen stellen. Vooral op het gebied van hergebruik van bouwmaterialen, schone energie en het recyclen van voedselafval.

Dit is niet de eerste oproep aan de gemeente om wezenlijk aan de slag te gaan met de duurzame ambities. Thomas Rau riep 30 januari in het Parool zelfs op om het begrip duurzaamheid af te schaffen en helemaal in te zetten op een circulaire stad. Volgens Rau gaat duurzaamheid over het optimaliseren van bestaande systemen, terwijl we het systeem juist moeten transformeren. Van duurzaam naar circulair. Daarbij is Amsterdam een goede plek om dit te realiseren omdat de stad veel dimensies kent met een haven, luchthaven en veel transport. In de bouw pleit Rau voor energieneutraal bouwen met een grondstoffenpaspoort. Hij gaat zelfs zover dat hij vindt dat alleen een vergunning mag worden afgegeven als hieraan wordt voldaan.

De eerste aanloop naar een circulair denken en bouwen wordt genomen. In de duurzaamheidsvisie wordt aandacht geschonken aan aspecten van de circulaire economie en onlangs werd een City Circle Scan uitgevoerd door Circle Economy. Zij stellen dat in de bouw en het verwerken van organisch afval de meeste kansen liggen voor een circulaire economie in Amsterdam.

Het verwoorden van ambities en het toetsen van de uitvoerbaarheid is een ding. Echte resultaten behalen vereist meer. Daarom roepen Groen en Blom op tot snelle actie. Als de heipalen en de riolering al in de grond zitten is het te laat om nog echt circulair te bouwen. Daarom is het zaak dat het college nu actie onderneemt.

Betrokken stadmakers
Thomas Rau
Architect
Jasper Groen
Gemeenteraadslid Amsterdam, GroenLinks
Jasper Blom
Directeur Bureau de Helling

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.