Gun jezelf andere perspectieven

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Gun jezelf andere perspectieven

Gun jezelf andere perspectieven

Jong Amsterdam kwam samen en ontdekte elkaars bubbels

“Nu kunnen we met vlogs elkaar beter leren kennen en doorbreken we de bubbels”

Op 23 mei vond de 3e editie van de Jong Amsterdam reeks plaats. In deze reeks werken organisaties die vol jongeren zitten (zoals Young Nieuw-West, VoorUit, Young Society, Staalmannen en Pakhuis de Zwijger) samen aan programma’s voor jongeren. Deze editie ging over de gescheiden leefwerelden waarin jongeren leven in de stad en de rol die media hierin speelt. 

Amsterdam is een stad van vele culturen en standen. En dat botst soms. Zo ervaren jongeren discriminatie op straat of bij het vinden van werk of een stage. Onderzoek laat zien dat jongeren in Amsterdam in gescheiden werelden leven, maar hoe denken jongeren daar zelf over? Vinden ze het erg om in hun eigen bubbel te zitten?

Het programma werd geopend door een presentatie van Corina Duijndam over haar onderzoek naar de verschillende werkelijkheden waarin jongeren leven. Haar onderzoek laat zien dat ‘de media’ een cruciale rol speelt in het creëren van deze werkelijkheden. David Koster van Top Notch ging daarna samen met Corina in gesprek over deze verschilde werkelijkheden. Het gesprek ging in op de verschillende kanten van de media, zowel de media die bijvoorbeeld Ismail Ilgun zo hard aanpakte als ook de media die Ismail de kans heeft gegeven.

Daarna was het tijd om de man himself op het podium te vragen. Het gesprek met Ismail ging over zijn drijfveren en de veranderingen die hij heeft doorgemaakt. Hoe hij begon met filmen, de fouten die hij heeft gemaakt, hoe hij is aangepakt op social media en hoe hij nu meer positiever te werk gaat in zijn nieuwe serie Achter Buurten. ‘Het enige wat mij kon redden is media’, zo stelt hij. ‘Ik wil gewoon laten zien hoe mensen echt leven. En ook laten zien hoe iedereen elkaar ziet.’

Daarna was er ruimte voor actieve makers vanuit alle hoeven van de stad om zich kort te presenteren. Des Balentien uit Noord vertelde over haar werk met #YouGottaBelieveFatima Jamai vertelde over haar werk voor BLOKSam Najjar is 3 jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland gekomen en gebruikt YouTube om zijn verhaal te vertellen en Shaneequa Vrede heeft in Bijlmer de nodige ervaring opgedaan en stoomt nu door naar een stage bij de NOS.

Het tweede deel van het programma zijn we met elkaar aan de slag gegaan. Met alle kennis in de zaal zijn we samen gaan werken aan ons eigen verhaal voordat Atta de Tolk op zijn eigen manier het programma afsloot met de woorden: ‘We hebben geen eenheid maar tweestrijd, als het vreemde ons vreemd blijft’.

En met de woorden ‘In een gekleurde samenleving wordt de regenboog niet aangevallen.’ sloot moderator Jennifer Muntslag het programma af. Kijk hier het programma hier terug:

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.