Hack Your Future

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Hack Your Future

Hack Your Future

Vluchtelingen hacken voorgeprogrammeerde toekomst in Nederland

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 maart 2016 staat de volledige programmering bij Pakhuis de Zwijger in het teken van de #Vluchtroute. Op Nieuw Nederland publiceren we in het kader van deze week artikelen over vertrekken, onderweg zijn en aankomen.


Hoe ontkomen vluchtelingen aan hun ‘voorgeprogrammeerde’ toekomst als asielzoeker  in Nederland? Tijdens hun periode in de AZC’s vervelen ze zich vaak en kunnen ze zich niet professioneel ontwikkelen. Hierna moeten ze een ‘koude start’ maken op de arbeidsmarkt. Hack Your Future speelt hier op in. Recentelijk is een pilot met vijftien Syrische vluchtelingen begonnen met het kraken van hun voorgeprogrammeerde toekomst in Nederland.

Hack Your Future biedt deze vluchtelingen een uitzonderlijke kans om tijdens hun tijd in het AZC een opleiding tot web developer te volgen. Volgens Gijs Cortens, mede-oprichter van Hack Your Future, was de oprichting van dit opleidingsprogramma “een vrij simpele rekensom”. Hij ziet enorme kansen voor vluchtelingen op de arbeidsmarkt als programmeurs, omdat er in de huidige ICT-sector een vacatureoverschot is. Tijdens het programma leren vluchtelingen binnen een paar maanden de fundamentele kennis rondom web-development en kunnen ze daarna hopelijk direct aan de slag.

Er wordt in de media veel gepraat over vluchtelingenvraagstukken, maar weinig gedaan. En dat frustreerde Cortens, die sociaal ondernemer is. “Wanneer je als samenleving vluchtelingen hartelijk wilt ontvangen, moet je dit niet alleen outsourcen naar de overheid, zo is een succesvolle integratie alleen mogelijk door direct contact met de Nederlandse samenleving.” zo stelt hij. Hierin ziet Gijs een belangrijke rol voor de burger weggelegd, onder andere door netwerken met ze te delen. Met Hack Your Future wil Cortens zich niet in de politiek mengen, maar los daarvan oplossingsgericht handelen naar de huidige situatie in Nederland.

bron: fb hackyourfuture

Inlopen op de arbeidsmarkt

 “Wij willen vanaf dag één vluchtelingen skills aanleren, zodat ze zo snel mogelijk zelfredzaam zijn in de samenleving” – Gijs Cortens

Zo probeert hij met zijn bootcamp-achtige opleiding de kansen van de vluchtelingen op de arbeidsmarkt te vergroten, waardoor ze eerder aansluiting vinden in de samenleving. Zolang ze nog geen officiële verblijfsstatus hebben mogen de asielzoekers niet participeren op de arbeidsmarkt. Na een lange periode van professionele stagnatie, is het voor vluchtelingen lastig om aansluiting te vinden in de Nederlandse samenleving.

Dat de trage asielprocedure het proces van integratie in de weg kan staan komt bijvoorbeeld ook naar voren in het artikelIntegreren? geef die vluchteling dan zo snel mogelijk werk uit NRC december 2015. Hierin wordt een onderzoeksrapport voor de WRR uitgelicht, waarin het vaste traject van integratie werd geschetst door Jaco Dagevos van het Sociaal en Cultureel Planbureau: eerst inburgeren, vervolgens een opleiding volgen om dan op zoek te gaan naar werk. Volgens Dagevos is dit ineffectief en moeten deze stappen worden samengevoegd. Dit is exact wat Hack Your Future probeert te bereiken, want “waarom wachten op 100% status bevestiging, terwijl je vanaf dag één aan de slag kan?”

bron: fb hackyourfuture

De mensen waarmee Cortens werkt zijn geen economische vluchtelingen, maar politieke en ze worden geselecteerd op hun motivatie. Die motivatie moet ook aanstekelijk werken voor andere vluchtelingen: alumni van Hack Your Future vormen een community die andere vluchtelingen kunnen helpen om niet gedemotiveerd te raken maar te blijven investeren in hun toekomst.

Klaarstomen voor Nederlandse samenleving

Hack Your Future is een bijzonder initiatief dat mogelijkheden ziet en probeert oplossingsgericht kansen te bieden aan vluchtelingen. Naast kennis van het programmeren wordt de vluchteling zelfredzaamheid bijgebracht, komen ze in aanraking met het bedrijfsleven en leren ze zich op een professionele wijze te manifesteren in een Nederlandse setting. Binnen een jaar willen ze zestig vluchtelingen zelfredzaam hebben gemaakt door middel van een stage of baan.

Hiermee is Hack Your Future een van de burgerinitiatieven die effectief inspringt op de behoefte aan werk en tijdsbesteding bij vluchtelingen. Dit initiatief is voor vluchtelingen een kans om te ontkomen aan hun voorgeprogrammeerde toekomst als asielzoeker in Nederland. Zo hacken ze een betere toekomst voor zichzelf.

bron: fd.nl

Tip

Laat je oude laptop een platform zijn voor een betere toekomst. Wil je dit initiatief verder helpen doneer dan je gebruikte laptops. Tevens is Hack Your Future opzoek naar developers die op zondagen als vrijwilliger les willen geven. Ze zijn opzoek naar developers met ervaring met JavaScript.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.