Herontwerp de lokale democratie

Hoe ziet jouw ideale democratie er uit?

De Democratic Challenge is een experimenteer- en leerprogramma gericht op vernieuwing van de lokale democratie. Want een zichzelf respecterende democratie doet aan regulier onderhoud. De Democratic Challenge is bedoeld om samen het noodzakelijke onderhoud aan de lokale democratie een flinke impuls te geven in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De geschiedenis van de Nederlandse democratie is een geschiedenis van emancipatie. Onze staat heeft zich van een koninklijke dynastie, naar een parlementaire monarchie, naar een representatieve democratie ontwikkeld, waarbij ‘de kracht van het volk’ een steeds grotere plek inneemt. Nu is het tijd voor een volgende stap. Overal ontpoppen burgerinitiatieven, maar tegelijk werken allerlei beleidsregels en vastgeroeste structuren belemmerend voor de burgerlijke initiatiefkracht. Hoe sluiten we onze lokale democratie aan op deze veranderende context? Hoe zorgen we ervoor dat het volk haar kracht maximaal kan gebruiken?

Dit vraagt om een fundamentele herziening van de lokale democratie en de verhoudingen die daarbij horen. We starten de zoektocht naar een verbindende stap, buiten de bestaande kaders en voorbij de huidige burgerinitiatieven en geïnstitutionaliseerde systemen en wetten. Huidige pogingen tot vernieuwing blijven vooralsnog hangen op procesverbeteringen binnen het systeem, maar zorgen niet voor een radicale omslag van de lokale democratie. De democratie schreeuwt om vernieuwing.

Ontwerpwedstrijd

Denk en doe mee met deze roep om fundamentele vernieuwing. Hoe ziet jouw ideale lokale democratie eruit? Het team van Democratic Challenge heeft een ontwerpwedstrijd uitgeschreven rond dit thema.

Laat zien hoe jou ideale lokale democratie er uit ziet middels een essay, foto, schilderij, werkstuk, woordweb of iets anders. De vorm is volledig aan jezelf. Doe mee en toon je beeld! De mooiste inzendingen worden tentoongesteld tijdens het Festival Lokale Democratie in oktober 2017. Deze herontwerpwedstrijd is de perfecte gelegenheid om je creativiteit te laten zien en aan de slag te gaan met een lokale democratie die in beweging is.

Stuur een mail naar ontwerpwedstrijd@democraticchallenge.nl om je aan te melden en dien je ontwerp in vóór 30 juni 2017. De jury zal onder voorzitterschap zijn van Bert Blase. Het beste ontwerp zal op weg worden geholpen om gerealiseerd te worden!

Demo challenge ver2

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Nederland
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu