Hoe Stadmakers en Europese instituties elkaar vinden

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Hoe Stadmakers en Europese...

Hoe Stadmakers en Europese instituties elkaar vinden

Pact of Amsterdam legt connecties om samen te werken aan stedelijke uitdagingen

Tijdens dag 3 van de New Europe City Makers Summit organiseerden URBACT, Eutropian, Agora Europa en Pakhuis de Zwijger samen met het Comité van de Regio’s een uniek programma onder de titel ‘We Make Europe: Cities and City Makers enhancing the (Im)Pact of Amsterdam‘. Deze sessie, gehouden op FabCity, kan gezien worden als een belangrijk moment in het traject van de ‘Urban Agenda for the EU‘.

Deze agenda stelt dat de EU Europese steden beter moet ondersteunen door te werken aan betere regelgeving, beter werkbare financiële instrumenten en betere kennisuitwisseling tussen steden. Deze 3 onderdelen zijn verder uitgewerkt in het Pact van Amsterdam, een document dat hierbij in het bijzonder 4 stedelijke uitdagingen benoemt: stedelijke armoede, betaalbare huisvesting, inclusie van migranten/vluchtelingen en luchtkwaliteit. Aan deze thema’s wordt gewerkt door zogeheten Partnerships tussen verschillende relavante partijen uit het veld.

© Anke Teunissen

Deze Partnerships waren dan ook dan ook het onderwerp van gesprek tijdens de ‘We Make Europe’ sessie. Doel is om de partnerships ‘from the ground’ op te bouwen en het is dus van belang om in deze Partnerships naast een representatie van de steden zelf ook Stadmakers te hebben. In elk van de 4 tafelgesprekken zaten dan ook, naast personen vanuit de instituties, Stadmakers die op een innovatieve manier de desbetreffende stedelijke uitdaging op hun eigen manier aanpakken.

Een uitgebreid verslag van deze middag is beschikbaar, met daarin per sessie uitgewerkt wat er besproken is. Het document geeft een mooi inkijkje in hoe deze nieuwe samenwerkingen tot stand zijn gekomen die middag. Daarnaast geven URBACT en het Comité van de Regio’s in het stuk feedback op de middag. 

 

Het Comité van de Regio’s maakte daarnaast een videoverslag van de sessie waarin ook aandacht is voor de Stadexpedities naar Utrecht en Rotterdam. Deze expedities waren ook onderdeel van de City Makers Summit en vonden plaats op dag 2. Bij zowel deze expedities als bij de We Make Europe sessie op FabCity was Markku Markkula, de president van het Comité van de Regio’s, aanwezig. Het Pact van Amsterdam is geen eindpunt, maar een begin zo stelt hij in een interview: “The pact is just the beginning, not the end. Its success depends on the long-term commitment of all decision makers: EU institutions, member states, cities and regions and civil society.”

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.