Impactfabriek

  1. Home
  2. /
  3. Venlo
  4. /
  5. Impactfabriek

Impactfabriek

Dé plek in Noord-Limburg waar (startende) ondernemers hun stappen zetten naar een socialere vorm van ondernemerschap

“Creëren van maatschappelijke impact én daarmee je boterham verdienen.” 

De Impactfabriek wil tot concrete oplossingen komen voor maatschappelijke uitdagingen, waar wij als samenleving én als ondernemers voor staan. Hier werken start-ups, sociale ondernemingen en reguliere ondernemers aan een economisch en maatschappelijk sterke regio, van nu én van morgen.

De wereld verandert. Veel sociale, maatschappelijke en ecologische trends vragen om een innovatieve oplossing, De Impactfabriek agendeert, stimuleert en slaat bruggen.

De kracht van samen

De Impactfabriek is een initiatief van Elisa Hoeijmakers-Kruiper (Horst aan de Maas) en Kim Hendriks (Venlo). Zij zijn gestart vanuit het geloof in de kracht van samen en in de kracht van ondernemers om vraagstukken aan te pakken die vragen om een innovatieve oplossing. “Sociaal ondernemerschap zien wij als het creëren van maatschappelijke impact én daarmee je boterham verdienen. Ondernemen met oog voor people, planet, profit en purpose.”

Drie vragen

  • Zoek jij een plek waar samenwerking, optimisme en creativiteit samenkomen?
  • Wil jij als ondernemer waarde toevoegen aan de maatschappij?
  • Wil je jouw idee ontwikkelen tot een verdienmodel?

Betekenisvol bestaansrecht

Sociaal ondernemers leveren steeds meer een concrete, constructieve en betekenisvolle bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen vanuit idealisme, maar ook om als ondernemer bestaansrecht te houden. Wil je namelijk als ondernemer je economisch rendement kunnen waarborgen, dan zul je nú al moeten nadenken over thema’s als mantelzorg, vergrijzing en een krimpende arbeidsmarkt. Bovendien bieden deze thema’s ook kansen om nieuwe business te ontwikkelen.

Impactfabriek - Deelnemers startersbijeenkomst

Ambitieus

Grote woorden? “Ja, wij zijn ambitieus! En nee, ook wij hebben zeker niet de waarheid in pacht. Juist omdat we allemaal nog niet weten hoe de wereld er over een tijd uitziet, kunnen we samen pionieren en experimenteren. Samen zoeken naar onze eigen en jouw positieve impact voor de maatschappij.”

“Wij geloven dat iedereen kan bijdragen vanuit eigen sociaal en professioneel kapitaal.”

Programma’s

Er wordt gewerkt met stimuleringsprogramma’s, workshops, inspiratiesessies en challenges. Hierbij worden stakeholders zoals gemeenten, onderwijs en burgers betrokken zodat er écht impact wordt gecreëerd.
Startersprogramma ‘Van niets naar iets’, waarbij deelnemers inspiratie, kennis en netwerk opdoen en samenwerken om van idee naar business model te komen.
Begeleidingsprogramma ‘Hart ter zake’, waarbij ondernemers worden begeleid om stappen te zetten naar een socialere vorm van ondernemen.
Werkplaats met de Open Space methode, bedoeld voor alle stakeholders om gezamenlijk het fenomeen sociaal ondernemerschap te verkennen en tot thema’s te komen vanuit de kracht van de deelnemers en de groep.

Informatie en locaties

Wil je meer weten over wie, wat en waar? Mail Elisa Hoeijmakers-Kruiper en Kim Hendriks via info@impactfabriek.com. Aanmelden voor een programma kan via de website.
De Impactfabriek maakt voor de programma’s gebruik van inspirerende locaties in Noord-Limburg, die passen bij het concept.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.