Inwoners De Hoven ontwerpen eigen routenetwerk

De gemeente Zutphen betrekt inwoners uit De Hoven bij het ontwerp van een nieuw routenetwerk van fiets- en wandelpaden in de omgeving.

De gemeente Zutphen betrekt inwoners uit De Hoven bij het ontwerp van een nieuw routenetwerk van fiets- en wandelpaden in de omgeving. Wie anders dan de inwoners zelf kennen hun leefomgeving het beste? Een ontwerpatelier vormt het vertrekpunt voor het uitstippelen van nieuwe routes en attracties in de recreatieve buitenruimte.

Je ziet het steeds vaker: bewust inwoners betrekken bij zaken waar ze direct mee te maken hebben. Het gebeurt bij groenonderhoud, sociale projecten in de buurt, de oprichting van een buurthuis of zoals hier bij het ontwerpen van de recreatieve routes in de directe woonomgeving.

DSC_0220

Een voorstudie van landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers bracht de natuur-, cultuur- en toeristische waarden van De Hoven en ommelanden in kaart. Tijs van Loon: “De Hoven is een tuindersdorp met karakter en een rijke cultuurhistorie. Als je goed kijkt vind je deze sporen nog terug in het landschap. Zoals de uitlopers van het oude dekzandgebied, de Tondense Enk en de Emper Meander. De Tachtigjarige oorlog en de schansen als onderdeel van de verdedigingslinies met het verloren kasteel de Marsch als verborgen parel. Locaties van oude steenfabrieken, de touw- en lijnbaan, representeren de vroegere ambachten en nijverheid, waar de Hoven ooit groot in was.”

Schetsen, tekenen, schrijven, alles mag

Fervente wandelaars, fietsliefhebbers, sympathisanten van het toekomstige buurthuis, afgevaardigden van de wijkraad en inwoners met aandacht voor hun omgeving; een greep uit het twintigtal inwoners dat aan de slag gaat in het ontwerpatelier. Aan hen de taak om op de drie meter grote topografische kaarten aan te geven waar de knelpunten en uitdagingen liggen. Rian Bolder, projectleider van de gemeente Zutphen: “Vanavond is co-creatie. Inwoners bedenken, wij ondersteunen.” Maar het gebeurt niet iedere dag dat je aan de basis staat van een nieuw ontwerp van je eigen leefomgeving. Aarzelend wordt een dikke stift ter hand genomen en voorzichtig de eerste knelpunten omcirkeld. Gestaag groeit het enthousiasme en wordt de ideeënregen groter. Schetsen, tekenen, schrijven, alles mag. Een kop en schotel markeert een nog te benutten horecagelegenheid, een stippellijn de ontbrekende schakel van een wandel- of fietsroute. Naarmate de avond vordert laten de ideeënmakers hun fantasie de vrije loop. Attracties als een trekpontje over de Emper Meander en een uitkijktoren vormen algauw een bijna niet meer weg te denken onderdeel in de maakbare buitenruimte. Een heuse infrastructuur langs de IJssel met aan de horizon de hoge gronden van de Veluwe is het eindresultaat.

DSC_0217

Landschapsarchitect Van Loon: “De bestaande parels in het landschap benutten en verborgen parels oppoetsen. Ook kneuterplekken, volkstuinen, paardenweitjes hebben hun plek in het landschap. Lokale initiatieven als de Wasserij, Bijentuin en museum Boer Kip vormen de schakels. Kortom: we nemen alles mee en dan: aansluiten en genieten.”

Op woensdagavond 17 mei vindt een tweede ontwerpatelier plaats waarin een eerste schets voor het routenetwerk wordt gepresenteerd. Samen met de deelnemers wordt deze schets dan verder aangevuld. Opgeven kan via: rivierindestad@zutphen.nl

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Zutphen
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu