Lokale democratie verandert Utrecht

Met gelote burgers en gesprekken op stadsniveau

Sinds 2014 organiseert de gemeente Utrecht ‘stadsgesprekken’. Dit zijn formele gebeurtenissen waar gelote burgers met elkaar in discussie kunnen gaan over de toekomst van de stad. Na deliberatie en overleg met experten stellen ze samen een plan op, om zo tegemoet te komen aan de uitdagingen van Utrecht en hun stad de vorm te geven die ze zelf willen.

In de twee jaar dat men de stadsgesprekken voert zijn er al talloze onderwerpen de revue gepasseerd, denk maar aan energie, cultuur, huisvesting, integratie, het nieuwe centrum… Telkens wordt de vorm van het stadsgesprek aangepast aan de uitdagingen die het specifieke thema brengt. De bundeling van alle ideeën die voortkomen uit de stadsgesprekken maakt de democratische push forward uit van de stad Utrecht en verleent zo meer geloofwaardigheid aan de slogan ‘Utrecht maken we samen’.

Burgers die deelnemen aan de stadsgesprekken rapporteren dat ze zich meer betrokken voelen bij de werking van hun stad. Ook voelen ze zich meer gehoord door het stadsbestuur, wat erg ten goede komt voor het onderlinge vertrouwen. De stadsgesprekken voeden de interne democratie met positieve energie en versterken de netwerken tussen burgers. De samenwerking die hier ontstaat voegt toe aan het bouwen van een inclusieve en tolerante stad. Utrecht, van en voor de stedelingen.

Wil je meer weten over de stadsgesprekken in Utrecht? Kom dan naar de Tegenlicht Meet Up in Pakhuis De Zwijger op dinsdag 8 november, waar de organisatoren komen voorstellen hoe dit project meehelpt aan democratische vernieuwing.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Utrecht
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu