Maastricht-LAB: toen en nu

Hoe gaat Maastricht-LAB de toekomst tegemoet?

Van 27 t/m 30 mei vindt de New Europe City Makers Summit plaats. Op 28 mei doen we acht Nederlandse steden aan om te zien hoe zij de stad maken. Maastricht-LAB is onderdeel van het programma in Maastricht.


Maastricht-LAB bestaat nu vier jaar. Opgestart vanuit de gemeente in 2012, om te experimenteren en leren van nieuwe vormen van stadsontwikkeling. Stedelijke ontwikkeling maakte op dat moment een verandering door, van grote, top-down uitgevoerde, projecten naar de verbinding met kleinschalige ontwikkeling van onderop. Maastricht-LAB vervulde de rol van laboratorium, leerschool en plek voor nieuwe samenwerkingen. 

Ruimte voor experiment

Toen Maastricht-LAB in 2012 begon was het bedoeld als tijdelijk middel voor experiment, als aanjager voor een nieuwe manier van denken over stedelijke ontwikkeling. Er werden projecten aangegaan met stakeholders uit de stad, bedoeld als experiment en om te leren hoe er het best kon worden omgegaan met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stadsontwikkeling. Hierbij ging het vooral om projecten op het gebied van kleinschalige ontwikkeling, herbestemming van leegstaande panden en co-creatie. De behoefte aan een vehikel als Maastricht-LAB lag voornamelijk in het besef dat er een nieuwe manier van werken nodig was, maar dat er ook nog onduidelijkheid bestond over hoe dit soort processen georganiseerd moesten worden.

Top-down en bottom-up

Maastricht-LAB is een unieke schakel tussen top-down en bottom-up, door de organisatorische opzet. Doordat het kernteam gevormd wordt door twee projectleiders met een verschillende achtergrond – een vanuit de gemeente (Tim van Wanroij) en een vanuit de markt (Carola Janssen) – wordt zowel het gemeentelijke, top-down perspectief als die van de markt en samenleving en bottom-up gerepresenteerd. Hierdoor wordt het beste van beide werelden met elkaar verbonden: de kennis en expertise binnen de gemeentelijke organisatie enerzijds en de netwerken en de energie uit de stad anderzijds. Daarnaast proberen ze de balans tussen top-down en bottom-up te bewaren door ruimte te houden voor experiment, te streven naar waardecreatie voor de stad en waar mogelijk te koppelen aan publiek beleid.

De Week van Nieuw Maastricht

Twee jaar later heeft het Maastricht-LAB zich doorontwikkeld tot een open platform voor de stad, een partner voor initiatiefnemers vanuit de stad in experimentele projecten waarbij co-creatie voorop staat. Maastricht-LAB wil deze initiatiefnemers, Stadmakers, aanjagen en helpen een stap verder te komen. Deze functie vervult het Maastricht-LAB nu nog steeds. Er worden verschillende projecten en activiteiten uitgevoerd in samenwerking met diverse partners, mensen en organisaties van Maastricht, maar ook daarbuiten. Co-creatie staat nog steeds voorop, net als experimenten met concrete projecten in de stad, het vormen van samenwerkingen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ Stadmakers. Kennisontwikkeling en -uitwisseling zijn ook nog steeds erg belangrijk en bereikt een hoogtepunt in eind mei tijdens de Week van Nieuw Maastricht. Dit is een zesdaags event waarbij alle ontwikkelingen en ideeën op het gebied van stedelijke ontwikkeling centraal staan.

Stadmakers zijn er om te blijven

Sinds Maastricht-LAB fungeert als open platform, weten steeds meer mensen het te vinden. Dit betekent dat er soms zo veel voorstellen voor projecten worden ingediend dat ze niet allemaal kunnen uitgevoerd. Hieruit kan afgeleid worden dat de beweging van Stadmakers, die experimenteren met stedelijke ontwikkelingen vanuit bottom-up perspectief, geen tijdelijk fenomeen is. Ze zijn er om te blijven en zullen met op hun eigen manier, kleinschalig en creatief, waarde blijven creëren voor de stad. Echter, omdat de markt in Maastricht weer aantrekt wordt het lastiger om plekken te vinden voor de projecten van Stadmakers. Soms is het financieel niet mogelijk om een project uit te voeren of krijgen andere projecten voorrang. Dat is heel jammer, want het zou zonde zijn als we na een periode van vernieuwing weer terug gaan naar enkel grootschalige, top-down projecten.

Toekomst van Maastricht-LAB

Maastricht-LAB begon als tijdelijke aanjager om verandering in gang te zetten. Het was nodig om op een andere manier te gaan denken over het werken en organiseren van de ontwikkeling van de stad Maastricht. Op dit moment beraadt het team van Maastricht-LAB zich over haar toekomst. Ze stellen zichzelf de vraag of het nodig is om Maastricht-LAB voort te zetten, en zo ja, in welke vorm. Uiteraard houden wij je op de hoogte van verdere ontwikkelingen, wanneer deze bekend worden.

Betrokken stadmakers
Tim van Wanroij
Kernpartner / projectleider Maastricht-LAB
Carola Janssen
oprichter CO3 Concepts & partner Maastricht-LAB
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Maastricht
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu