Migranten huisvesten vraagt om flexibiliteit

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Migranten huisvesten vraagt om...

Migranten huisvesten vraagt om flexibiliteit

Onze steden zijn niet flexibel genoeg om in te spelen op fluctuerende migratiestromen

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 maart 2016 staat de volledige programmering bij Pakhuis de Zwijger in het teken van de #Vluchtroute. Op Nieuw Nederland publiceren we in het kader van deze week artikelen over vertrekken, onderweg zijn en aankomen.


In het kader van de themaweek #Vluchtroute vindt op 17 maart in Pakhuis de Zwijger een programma plaats rond het onderwerp vluchtelingenhuisvesting. Omdat dit een erg actueel en urgent onderwerp is zijn er veel manieren om over dit verschijnsel te praten. Vanuit het oogpunt van de stad is het goed om stil te staan bij de manier waarop met huisvesting wordt omgegaan. Hoe wordt ruimte gecreëerd voor deze nieuwe groep inwoners en wat voor oplossingen zijn hiervoor te bedenken? 

A City of Comings and Goings

Deze week verscheen een publicatie van de leerstoel Design as Politics van de TU Delft getiteld ‘A City of Comings and Goings’ geschreven door Wouter Vanstiphout en Michelle Provoost. De publicatie focust zich op de huidige toestroom van vluchtelingen naar Europa maar probeert dit in een bredere context te plaatsen. Het stuk roept op om de huidige vluchtelingenstroom niet als eenmalig probleem te zien, maar als een verschijnsel van het grotere fenomeen migratie. Migratie is een fenomeen van alle tijden en is daarom niet iets tijdelijks maar een verschijnsel met pieken en dalen.

Het feit dat we dit niet zien als een structureel fenomeen en dat de huisvesting van vluchtelingen zoveel weerstand en problemen oproept wijst op een groot probleem in onze steden. Deze zijn op dit moment niet flexibel genoeg zijn om deze schommelingen in bewoners en gebruikers op te vangen. Daarom pleiten Vanstiphout en Provoost ervoor om steden op een andere manier te gaan inrichten zodat ze toekomstbestendiger zullen zijn.

De huizenmarkt is totaal niet ingericht op deze grote groep migranten, of het nu over studenten, expats, seizoenarbeiders of vluchtelingen gaat. Om ruimte te creëren voor deze groep moeten veel kloven overbrugd worden, bijvoorbeeld die tussen de huur en koop sector. Tijdelijke contracten in de huursector zouden al tegemoetkomen aan de vraag van de migranten. Uiteindelijk gaat het niet om de verschillen tussen groepen migranten maar om de overeenkomsten: het flexibele en onzekere bestaan dat ze leiden waarin hun mobiliteit en vermogen tot aanpassen cruciaal is om het geluk dat ze zoeken te bereiken.

Volgens de publicatie is het belangrijk om vanuit stedenbouwkundig oogpunt naar migratiestromen te kijken. Hoe kunnen we onze steden beter inrichten om aan een veranderende bevolking ruimte te bieden? Bestaan er al oplossingen om aan het huidige urgente probleem tegemoet te komen?

Innovatie

Tijdens het programma Refugee Housing  aanstaande donderdag in Pakhuis de Zwijger zullen enkele mogelijke oplossingen worden gepresenteerd die een aanzet geven om beter te kunnen anticiperen op het huisvesten van migranten.

© Finch Buildings

Zo zijn er de houten modulaire eenheden van Finch Buildings. Jurrian Knijtijzer zal deze flexibele modules presenteren. De eenheden kunnen zich makkelijk aanpassen aan de omgeving en de omstandigheden. Dit betekent dat de modules door verschillende groepen onder verschillende omstandigheden kunnen worden gebruikt. Ze zijn dus geschikt voor wisselende stromen migranten, evenals voor langer gebruik. Een module van Finch Buildings zal binnenkort ook op de Fabcity Campus gebouwd worden.

©Urban Popup

De modules van Finch Buildings kunnen op braakliggende terreinen worden gebouwd en gestapeld. Een andere oplossing is het transformeren van leegstaand vastgoed. Daarvoor heeft Marie-Claire Aarts de van URBAN POPUP de LOFT2GO ontwikkeld, waarmee leegstaande kantoren snel kunnen worden getransformeerd tot appartementen.

Deze oplossingen zijn niet specifiek ontworpen voor vluchtelingen en dat maakt ze juist interessant. Blijkbaar worden vluchtelingen door deze ontwerpers al in de bredere context geplaatst die de City of Comings and Goings ook beschrijft; nieuwe inwoners van de stad die een thuis zoeken.

Betrokken stadmakers
Marie-Claire Aarts
Initiatiefnemer Urban Popup
Jurrian Knijtijzer
Director at Finch Buildings
Michelle Provoost
Directeur International New Town Institute (INTI)
Wouter Vanstiphout
Architectural Historian

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.