New Europe City Makers Summit

Het overzicht van 4 dagen Stadmakers bijeen in Nederland

Het Nederlands voorzitterschap bracht het eerste half jaar van 2016 vertegenwoordigers van alle denkbare overheden, instituties en bedrijven uit heel Europa naar Nederland en in het bijzonder naar Amsterdam. Bijeenkomsten werden door de hele stad verspreid gehouden, maar met name het Scheepvaartmuseum en het nieuwe Europagebouw op het oude marineterrein waren de plekken van ontmoeting. Om ook de stedelijke vernieuwers van onderop, de Stadmaker / City Maker, een stem te geven in dit verhaal was daar de New Europe City Makers Summit (27-30 mei). 

Na de Pre-Summit (4-5 februari) was de Summit hét moment van samenkomst voor Stadmakers uit heel Europa. Er waren dan ook 600 vanuit 150 steden naar Amsterdam gekomen voor deze vierdaagse. Elk van de 4 dagen had een eigen thema. Dag 1 draaide om de ontmoeting, dag 2 om de banden met elkaar aan te gaan. Daarna lag de focus op dag 3 op het leren van elkaar en de vierde en laatste dag draaide om de acties die uit dit alles ontstaan. Een overzicht.

Dag 1 – WE MEET

De openingsdag van de Summit vond plaats in Pakhuis de Zwijger en bestond uit 3 delen. Ten eerste was daar de ontmoeting van Stadmakers van de Nieuw Nederland en New Europe netwerken met bijbehorend programma, er was een gezamenlijk diner en de dag werd afgesloten met het theaterstuk van Lucas de Man.

Belangrijk onderdeel deze openingsdag was daarnaast de overhandiging van het New Europe #1 magazine aan zowel Nicolaas Beets, speciaal gezant van Agenda Stad en Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken. De Minister sprak verder een fantastische speech uit waarin hij de kracht van de Stadmakers roemde en hen initiatief als onmisbaar noemde voor de toekomst van Europa.

Stadmakers bij elkaar op dag 1 Summit © Michiel Langeweerd

DAG 2 – WE CONNECT

Dag 2 stonden Stadexpedities naar Zwolle, Rotterdam, EindhovenUtrecht, Lelystad, Zaanstad, Den Haag en Maastricht op het programma. Met hulp van de Stadsambassades aldaar namen de plaatselijke Stadmakers ons mee naar enkele van de meest inspirerende initiatieven uit hun eigen stad.

De Stadexpedities brachten delegaties van Stadmakers uit Nederland en Europa langs een brede variëteit aan projecten. Van verhalen over design in Maastricht en architectuur in Zaanstad, tot een gesprek over co-creatie en democatie in Zwolle en de zoektocht naar sociale cohesie in Lelystad. In Den Haag was er veel aandacht voor groen, en in Eindhoven werden onder andere een aantal broedplaatsen bezocht.

In Rotterdam was het programma door het re:Kreators netwerk opgezet en werd ZOHO aangedaan en in Utrecht werd o.a. de Campus Party en Vechtclub XL bezocht. Prominent deelnemer van deze twee expedities was Markku Markkula, de president van het Comité van de Regio’s, het Europese equivalent van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Stadexpeditie Rotterdam © Susan Grim

DAG 3 – WE LEARN

De zondag was het moment waarop Stadmakers vanuit heel Europa de kans kregen om op één van de zes routes de leukste initiatieven van Amsterdam te ontdekken en de drijvende krachten erachter te ontmoeten die van Amsterdam een bruisende stad maken als het gaat om sociale innovatie. Van het opkomende Noord tot het drukke Centrum, van West naar Oost en van Nieuw-West naar Zuidoost, in elk deel van de stad is inspiratie te vinden.

Daarnaast vond op FabCity het programma ‘We Make Europe: Cities and City Makers enhancing the (Im)Pact of Amsterdam‘ plaats, een co-productie van URBACT, Eutropian, Agora Europa, Pakhuis de Zwijger en het Comité van de Regio’s. Deze sessie stond in het teken van de ‘Urban Agenda for the EU‘. Deze agenda stelt dat de EU Europese steden beter moet ondersteunen door te werken aan betere regelgeving, beter werkbare financiële instrumenten en betere kennisuitwisseling tussen steden. Doel van de sessie was om ook de Stadmakerbeweging aan te laten sluiten bij de uitwerking van de Urban Agenda en uitgebreidere verslaglegging over deze sessie is hier te vinden.

HOOST in de Oost route © Mara Verdaasdonk

DAG 4 -WE ACT

Op de vierde dag van de New Europe City Makers Summit was het tijd voor actie. Charlot Schans, projectleider van New Europe, en Amalia Zepou, vice-burgermeester van Athene, presenteerden de City Makers Agenda (The (Im)pact of Amsterdam) tijdens de informele ministerraad over de ‘Urban Agenda for the EU’. Tijdens deze ministerraad zou later die dag vergaderd worden over deze Urban Agenda.

De laatste dag van de Summit was verder het moment waar honderden Stadmakers in Pakhuis de Zwijger samen kwamen om te leren van elkaar, nieuwe ideeën op te doen en samenwerking aan te gaan. Door middel van workshops, gesprekken en spellen zijn nieuwe relaties gelegd tussen Stadmakers uit Nederland en Europa. Van gesprekken over nieuwe vormen van democratie tot aan een placemaking-game en van een sessie over burgerinitiatieven in Molenbeek tot aan nieuwe financieringsmodellen. En nog veel meer, alle verslagen van deze laatste dag zijn hier te vinden.

Later die dag, terwijl de Stadmakers in Pakhuis de Zwijger bezig waren, bereikte het nieuws hen dat de ‘Urban Agenda for the EU’ was aangenomen, en dat de inbreng van de Stadmakersbeweging als annex is toegevoegd. Een zeer mooie uitkomst, waarbij het belangrijk is om nogmaals te benadrukken dat de Stadmakers met hun kleinschalige praktijken veelal starten vanuit hetzelfde gevoel van urgentie waarop van bovenaf geagendeerd wordt. Het is dan ook belangrijk om de samenwerking tussen de Stadmakers en instituties te blijven verbeteren om zo de innovatieve kracht die in de Stadmakersbeweging leeft beter te benutten.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Nederland
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu