Nijmegen verwelkomt stadsnomaden

Innovatieve wooninitiatieven worden voortaan actief gestimuleerd en gefaciliteerd door gemeente Nijmegen

Vanuit verschillende woongroepen en bottom-up initiatieven in Nijmegen werd er gepleit voor een meer open houding van de gemeente naar alternatieve woongemeenschappen. Met het oog op de formulering van de woonvisie 2015-2020 kwam de raad van gemeente Nijmegen op 27 januari bijeen, waarmee gehoor werd gegeven aan de geluiden vanuit de stad.

Tijdens deze inspraakronde over de gemeentelijke woonvisie werd het Amendement “Samen sterker, samen wonen” met een overtuigende meerderheid aangenomen door de raad. Zo stelt de gemeente zich open voor alternatieve woongroepen. Wanneer men ruimte biedt aan unieke en innovatieve woonvormen zou dit volgens de raad bijdragen aan een dynamisch woonklimaat in Nijmegen. Als initiator van dit gesprek ging de gemeente met reeds bestaande wooninitiatieven zoals Iewan en StadsNomaden een dialoog aan, samen op zoek naar nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling rondom braakliggend terrein. Hiermee is de gemeente Nijmegen een voorloper en tonen ze dat ze open staan voor experimenten met nieuwe woonvormen. Met dit besluit intenderen ze op het versoepelen van beleid met betrekking tot tijdelijke gebiedsbestemming. De gemeente herformuleerde haar positie en wil daarmee innovatieve wooninitiatieven en bottom-up bewegingen actief stimuleren en zelfs faciliteren. Zo stelt de gemeente dat ze waar gewenst medewerking zullen verlenen aan deze initiatieven, daarnaast willen ze planologisch gezien meedenken over beschikbare locaties voor tijdelijke huisvesting voor gemeenschappelijk wonen.

Maar waarom is deze progressieve visie betreft alternatieve gebiedsbestemming juist mogelijk in Nijmegen? Volgens de Gemeente past dit nieuwe beleid bij de identiteit van de stad. Zo zijn woonvereniging meestal gericht op het bevorderen van onderlinge solidariteit. Wat Nijmegen als sociale stad eenvoudigweg toejuicht.

Aanwezig op de inspraakronde waren de Nijmeegse StadsNomaden, een goed voorbeeld van een bestaand bottom-up initiatief. De nomaden pleiten voor de ontwikkeling van een cultureel-eco-dorp binnen de gemeente. Zij vormen sinds juli vorig jaar een woongroep die met behulp van mobiele behuizing tijdelijk andere invulling geeft aan een braakliggend terrein van de Radboud Universiteit, waar ze vanaf het begin gedoogd werden. Op deze manier willen ze Nijmegen bewust maken van de leegstand in de stad en de stad inspireren hoe men óók om kan gaan met tijdelijke herbestemming van een gebied. Zij geven met hun eco-dorp een alternatief geluid, alleen al door hun aanwezigheid maken ze een statement tegen de macht van grote vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars.

© Foto: Tijs Sikma Algemeen Nijmeegs Studentenblad

De gemeente liet middels het amendement weten dat ze de visie van deze Stadsnomaden steunen, hiermee huisvesten de Nijmeegse StadsNomaden een transitie in de stad, en verwelkomt de gemeenten onconventionele woonvormen.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Nijmegen
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu