Ondernemen in sociale zaken

Ans Ursem werkt aan een rechtvaardiger en duurzamer Alkmaar

Ans is een ondernemende vrouw en is één van de drijvende krachten achter FairBusiness in Alkmaar. FairBusiness zet zich in om Eerlijk Handelen en duurzaamheid, mainstream te maken in o.a. ondernemend Alkmaar. Ook lokale overheidsinstellingen en andere organisaties kunnen gebruik maken van hun adviezen. Er is een wereld te winnen door bewust en verantwoord in te kopen en de bedrijfsvoering eerlijker en duurzamer te maken.

Ans heeft in haar veelbewogen leven de hele wereld al afgereisd. Via Amsterdam is ze sinds kort neergestreken in Alkmaar. Eerst nog met enige terughoudendheid, maar inmiddels van harte. Ze is er van overtuigd dat Alkmaar de plek is waar het gaat gebeuren. Er is veel in beweging met zinvolle en bruisende initiatieven. Veel jonge mensen ook, die na een periode elders, toch weer naar Alkmaar komen omdat het blijft trekken. Voor Ans zijn de onderlinge menselijke verhoudingen bepalend bij alles waar ze zich voor inzet. De vraag die als een rode draad door haar (werkend) leven loopt: wat hebben mensen nodig om in beweging te komen voor de verandering die zij willen. Ontmoeting, verbinding en samenwerking zijn sleutelwoorden voor haar.

Fair Trade in Alkmaar
FairBusiness komt voort uit het regionaal centrum voor internationale samenwerking (COS Noord-Holland). Vanuit dat perspectief zit het streven naar een rechtvaardige en duurzame samenleving wereldwijd in het DNA van Ans en haar team. Internationaal betekent dat vooral aandacht voor de rechten van de mens en milieu in het hele productieproces. Menswaardige werkomstandigheden en een eerlijke prijs. Lokaal betekent dat vooral aandacht voor milieu en transport. Samen met een actieve groep van gedreven mensen is het in 2010 gelukt om van Alkmaar een Fairtrade Gemeente te maken. En dat heeft behoorlijk impact, zie de website.
FB_logo_liggend

Samenwerking
Vanuit FairBusiness opereert Ans samen met o.a. Martha Klein, in diverse samenwerkingsverbanden. En dan blijkt weer hoeveel er al gebeurt! Als FairBusiness stonden zij aan de wieg van DOinNWH, een regionaal netwerk van samenwerkende duurzame ondernemers in NoordWest Holland. En Ans gaf diverse andere voorbeelden: hoe de BergenUitgeestCastricumHeiloo gemeenten ambtelijk gaan samenwerken, het NON, Noord Noord-Hollandse Ondernemers Netwerk, de Waaier, platform van maatschappelijk betrokken ondernemers en pas nieuw de Sociale Winkel in Langedijk waar allerlei sociale initiatieven een plekje krijgen.

fietsroutes langs duurzame hotspotsEerlijk Winkelen Route
In Alkmaar en omgeving zijn drie fietsroutes uitgezet langs winkels en ondernemers waar fairtrade producten te koop zijn, waar duurzame initiatieven ontplooid worden of waar je kunt genieten van een verantwoord kopje koffie met biologisch broodje. De routes zijn te downloaden via www.eerlijkwinkelen.nl op de pagina’s van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk en daar kunt u ook de EerlijkWinkelen-App downloaden, waarmee u overal praktisch en snel alle eerlijke en duurzame locaties kunt vinden.

Vluchtelingen
Een ander onderwerp dat Ans na aan het hart ligt is de ‘gezonde’ integratie van vluchtelingen. En dan ‘gezond’ in de zin van ‘wederkerig’. Door elkaar te helpen op basis van gelijkwaardigheid, worden we daar allemaal beter van en daarmee ook onze samenleving. Hier zou zij graag nog iets mee willen doen en volgens mij zijn er meer mensen die dat willen óf zelfs al doen. Betrek Ans gerust bij je werkzaamheden, want samen sta je sterker.

Er is nog veel te doen voor een rechtvaardiger en duurzamer Alkmaar. Wie geïnspireerd is geraakt om daar ook zelf meer mee te doen kan meer lezen op www.fairbusiness.nl of contact opnemen met Ans via a.ursem@fairbusiness.nl en via 06 25 45 66 42.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Alkmaar
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu