De weg naar een Wise City

Deze zomer experimenteerden studenten in Eindhoven tijdens een summerschool met het ontwikkelen van een Wise City

De wereld, de stad, de buurt; plekken zijn in transi­tie. De weg naar duurzaamheid lijkt meer dan ooit binnen handbereik. Om het debat over de toekomst van de duurzame stad nog een stap verder te brengen, creëert The Wise City een opening voor discussie over de essentiële waarden die in een Wise City aanwezig zouden moeten zijn.  

Summerschool The Wise City (Lees hier meer over het idee achter een Wise City) streeft ernaar de stad te onderzoe­ken vanuit een circulair perspectief, waarin de stad vanuit de menselijke maat wordt bekeken. Zo kunnen de verbanden tussen het sociale, ecologische en economische domein worden onderzocht. Door een dialoog tussen theorie en praktijk streeft The Wise City naar een holistische benadering van de stad. Wat nodig is voor en in een Wise City is deze zomer getest tijdens de summerschool “The Wise City – An exploratory journey towards the sustaina­ble city”. De opzet van een summerschool bood een kans aan de deelnemers om te ontdekken wat een Wise City kan betekenen voor de inwoners van een stad. Het educatieve doel van de summerschool was om de potentie van social design en sociale innovatie voor the Wise City te onderzoeken. Door de stad en haar ‘Wise Potentials’ te onderzoeken werden nieuwe manieren van interactie verkend.

©Anne van StrienTijdens de summerschool zijn drie hoofdthema’s onderzocht die tezamen inhoud en richting geven aan de weg richting een Wise City. Deze thema’s zijn: (1) 60+30-, waarin we de mogelijkheden en de betekenis van het toekomstige zorgsysteem in kaart hebben gebracht, (2) Into the Wild, waarin we de mogelijkheden tot het vergroenen en verwilderen van de publieke ruimte hebben onderzocht, en (3) De lokale circulaire economie, waarin we de mogelijkheden voor een circulaire wij­keconomie hebben bekeken. Naast deze hoofdthe­ma’s hebben we aandacht gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Zo hebben we onderzocht wat onze rol in het transitieproces naar the Wise City in kan houden; wat kunnen we vandaag, morgen en in de toekomst (al) doen? Deze ‘oefeningen’ hebben ons inzichten en inspiratie gegeven over wat the Wise City kan betekenen. Zo draagt de summerschool bij aan het creëren van nieuwe en inspire­rende kennis voor social design en ‘wijs stadmaken’.

©Minsung WangAls startpunt heeft Eindhoven gefungeerd als case study om het idee van the Wise City te onderzoeken. We hebben gekeken naar wat dit perspectief kan betekenen voor een stad en de lokale context van de wijk. De wijk ‘Doornakkers’ (in stadsdeel Tongelre) was het ‘speelveld’ tijdens de summerschool, waar de beschreven thema’s zijn bestudeerd. De inzichten over de transitie naar the Wise City die zijn opgedaan vonden plaats op lokale schaal in Eindhoven, maar kunnen ook wereldwijd van waarde zijn voor de toekomst van steden. 

© Anne van StrienBelangrijk focuspunt in the Wise City is cyclisch denken en doen. Gedurende de eerste week van de summerschool hebben we deze manier van werken uitgeprobeerd. Zo zijn we begonnen met een wilde en eetbare wandeling, persoonlijke bewustwording en ontwikkeling, kansen om materialen voor het bouwen van ons eigen huis te laten groeien en te oogsten en hebben we kennis gemaakt met de wijsheid van ‘stadsinspirator’ Louis le Roy. Tijdens de tweede week hebben we kansen voor inter-generationeel wonen en de toekomst van zorg onderzocht. We hebben hier vanuit verschillende oogpunten en met verschillende generaties naar gekeken, wat een interessant uitgangspunt bleek te zijn om delen en zorgen in de toekomst te onderzoeken. Om al deze gedachten en frisse uitgangspunten te ‘vangen’ en te vertalen naar toepasbare mogelijkheden, hebben de studenten visionaire scenario’s ontwikkeld die een kijkje in de toekomst van de wijze wijk gaven.

©Anne van Strien

Wil je meer weten of ben je geinteresseerd om mee te doen? Volg ons dan op www.facebook.com/thewisecityeindhoven voor meer informatie en follow-up events!

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Eindhoven
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu