Op zoek naar nieuwe structuren

  1. Home
  2. /
  3. Breda
  4. /
  5. Op zoek naar nieuwe...

Op zoek naar nieuwe structuren

Festival van de Democratie voor het eerst gehouden in Breda

Dit artikel is een samenvoeging van 2 artikelen van Stefanie Vermeulen, die eerder verschenen op Breda Vandaag.

“De letterlijke betekenis van democratie is: het volk heerst. Maar daar zit misschien wel het probleem: hét volk bestaat niet.” Met die woorden trapte Gertjan Endedijk donderdag 15 september 2016 het Festival van de Democratie af.

Endedijk, directeur van Stichting de Nieuwe Veste, opende het festival met een gesproken blog. “We zijn een land van groepen, een verzameling van minderheden. Vroeger bijeen gehouden door alles consequent in zuilen te verdelen, nu naarstig op zoek naar nieuwe structuren en verbanden. Zodra in een democratie mensen zich buitengesloten voelen, zou een alarmbel af moeten gaan.”

15 september is de door de Verenigde Naties uitgeroepen internationale dag van de Democratie en op verschillende plekken in Nederland waren festiviteiten en bijeenkomsten.

Het Festival van de Democratie werd dit jaar voor het eerst gehouden in Breda en wordt gevierd om de democratie weer in beweging te brengen, volgens organisator PakhuisB. “We merken dat er op dit moment veel afstand is tussen burgers en democratie”, zegt Menno van Rosmalen, een van de oprichters van PakhuisB. “We zien dat mensen zich wel degelijk willen inzetten voor de democratie, maar niet meer weten hoe. Daarom organiseren we een laagdrempelig festival, om burgers weer in contact te brengen met de democratie en de mogelijkheden ervan.”

Op het festival zijn sprekers, acts, workshops, rollende keukens en muziek. Ook de raadscommissievergadering van de dag wordt voor de gelegenheid op het festivalterrein gehouden.

Reportage van een democratie in beweging

“Het is de bedoeling dat je elkaar echt raakt. Daar zit je eigen projectie. En als we projecties weg kunnen halen krijgen we meer wijsheid in de groep.” Het lijkt wel therapie, de raadscommissievergadering van vanavond. Die is voor de gelegenheid naar de trouwzaal van het stadhuis verhuisd.

© Stefanie Vermeulen

Vanavond geen vergadering met tafels tegenover elkaar, raadsleden, wethouders en burgers staan er in een cirkel, dicht op elkaar en worden uitgedaagd om vooral te voelen. Er is veel beweging, gelach en tumult. “Loop eens heen en weer, en probeer de andere kant ook eens uit.”

Festivalgangers mochten meedoen, aan de zijlijn meekijken, de trouwzaal in en uitlopen. Onder de toeschouwers ook burgemeester Paul Depla. Hij is blij met het experiment van raadscommissie nieuwe stijl. “Ik zag vanavond veel meer dialoog dan in de traditionele raadscommissievergaderingen. En dat is goed. We doen het al jaren op dezelfde manier, laten we het eens anders doen. Er moet ruimte komen. Met echte gesprekken en met onderwerpen die mensen in de wijken echt raken.”

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.