Amersfoort

Ruimte om te Wonen

Hoe jij leegstaand vastgoed bewoonbaar kunt maken

Het grote woningtekort is een thema dat blijft spelen in de stad. De druk op de (sociale) woningmarkt is erg groot en neemt zowel op de korte als de lange termijn fors toe. Aan de andere kant is er ook ontzettend veel leegstand. Kantoren of maatschappelijk vastgoed dat niet wordt gebruikt is er in overvloed. Is het niet gewoon zo simpel dat we het woningtekort kunnen oplossen door de leegstand te gebruiken?

Dit is de redenering waarmee Marc van Leent en andere Stadmakers aan de slag zijn gegaan met burgerinitiatief Ruimte om te Wonen. Op de landelijke site ruimteomtewonen.nl kan je als woningzoekende een leeg pand in Nederland opgeven waar jij zou willen wonen. Vervolgens helpt het burgerinitiatief met de bemiddeling met de pandeigenaar bij het huren of kopen van het leegstaande pand. Tevens kan je als pandeigenaar ook zelf je pand opgeven en ter beschikking stellen.

Dit initiatief is in Amersfoort begonnen waar ze hebben berekend dat er 300.000 vierkante meter aan lege kantoorpanden, kerken, buurthuizen en winkels staan. In Amersfoort is de wachttijd voor een sociale huurwoning gemiddeld 5 jaar en zijn er ongeveer 5.000 huishoudens actief op zoek naar huurwoningen. Er is berekend dat tegen 2020 er een woningtekort van 4.100 woningen zal zijn. Volgens dit initiatief is er meer dan genoeg ruimte om 5.000 huishoudens te huisvesten. Echter betekent ruimte niet altijd woonruimte. Niet elk pand is goed bewoonbaar te maken. Ze gaan er vanuit dat ze makkelijk 30 procent bewoonbaar kunnen maken. Dat zijn minstens 1.500 reële woningen. ‘Dit is haalbaar, geen droomwerk.’ Zegt Marc van Leent in het AD.

Leegkomend vastgoed
Daarbij is er nog eens heel veel vastgoed dat in de toekomst leeg zal komen te staan. Door de extramuralisering in de zorg -waarbij zorg wordt verleend in je eigen huis en je minder snel naar een verzorgingstehuis wordt gestuurd- zullen er verzorgingstehuizen moeten sluiten die omgevormd kunnen worden tot woningen. Daarnaast zorgt de digitalisering ervoor dat veel banen -en dus kantoorruimte- overbodig worden waardoor er meer ruimte vrij komt. Ook de secularisering biedt opties want kerken worden bij lange na niet meer zo druk bezocht en kunnen tot woningen getransformeerd worden.

Ondertussen zijn er in Amersfoort al zo’n 10 potentiële locaties op de kaart gezet, zoals Huize Randenbroek en het oude GGD-kantoor. De voormalige bibliotheek op het Zonnehof is ondertussen een succesverhaal geworden want die is omgebouwd tot seniorenhuisvesting en biedt aan 40 mensen onderdak. In Amsterdam zijn er ook al locaties gerealiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ACTA-gebouw dat nu vele studenten huisvest of het Elseviergebouw wat een voormalig kantoorgebouw was en nu ook een vestiging voor studenten is. Zoals de foto hieronder laat zien, zijn er overal in het land al transformaties gerealiseerd.

Maar hoe zorgen we voor meer woningen?
Je kunt moeilijk alleen de corporaties de schuld geven die het moeilijk hebben gehad in de crisis of de politiek die met veel veranderingen te maken hebben gehad. Ook wij kunnen iets doen. Het goede nieuws is in ieder geval dat we de woningen niet meer hoeven te bouwen. Het vastgoed is er immers al en er zijn voldoende bouwsystemen, creatieve geesten en zelfs een Landelijk Expertteam Transformatie die weten hoe ze dit vastgoed tot woning kunnen ombouwen. Volgens burgerinitiatief Ruimte om te Wonen zijn er vier zaken waar het nog aan schort om de boel in beweging te krijgen:

– Eigenaren van leeg vastgoed moeten aangesproken worden en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

– Woningzoekenden en andere betrokken burgers moeten zich hoorbaar en zichtbaar maken, om beter zicht te krijgen op wat er nog ontbreekt.

– De lokale overheid moet met durf en creativiteit haar publieke rol vervullen en waar nodig subsidie bieden aan kansrijke processen.

– Én betrokken stedelingen moeten de mouwen opstropen, het voortouw nemen en in de eigen stad investeren.

Weet jij nog een geschikt leegstaand pand of zoek je een woning? Meld je aan!

Betrokken stadmakers
Marc van Leent
Gangmaker in publiek vastgoed
Ingrid de Moel
Directrice Bouwstenen voor Sociaal
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Amersfoort
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu