Samen werken

  1. Home
  2. /
  3. Rotterdam
  4. /
  5. Samen werken

Samen werken

Rotterdam netwerk van Stadmakers en programmeurs bijeen in ZOHO

Op een koude winteravond in januari kwamen zo’n 35 programmeurs uit de Rotterdamse creatieve sector bijeen in het Gele Gebouw in ZOHO. Onderwerp van gesprek was: hoe zou de enorme variëteit aan culturele en maatschappelijke activiteiten in Rotterdam elkaar nog beter kunnen versterken?

Onderleggers voor het gesprek waren een reeks interviews uitgevoerd door Stipo over Innovatiehubs in Rotterdam en een eerder uitgekomen manifest over innovatienetwerken. Daarnaast gaf AIR aan dat door het succes van het Stadmakerscongres 2015 zij de editie van 2016 door een nog groter gedragen (bottom-up-)beweging willen laten programmeren. Aangezien Pakhuis de Zwijger al een aantal jaren nauw samenwerkt met Stipo en AIR waren ook wij aanwezig om ons verhaal te vertellen en te verkennen waar de mogelijke kansen liggen.

Onder het genot van een fantastische maaltijd ontrafelde zich een fijne en interactieve werksessie. Doel van de middag was om te kijken waar meer kruisbestuivingen wellicht mogelijk of zelfs noodzakelijk zouden zijn voor de stad. Een eerste observatie is dat de bijeenkomst zelf bij uitstek zo’n moment waarop de kracht van die kruisbestuiving voelbaar was. Via 6 thema’s (Ruimte, Programma, Publiek, Geld/opdrachtgevers, Communicatie, Menskracht) werd vraag en aanbod uitgewisseld, wat direct tot een aantal connecties leidde.

Zo bood iemand honderden internationale studenten als publiek aan, waar direct positief op werd gereageerd door andere aanwezigen. Daarnaast viel op dat er aan ruimte geen gebrek is in Rotterdam. Alleen soms is niet bij iedereen altijd even goed bekend hoe het zit met die ruimte. Daarnaast kwam ter sprake dat Rotterdam is een stad is met vele niches, en dat dit ook de kracht van de stad is. Het nut van een nieuwe plek (a la Pakhuis de Zwijger) was dan ook niet direct het uitgangspunt, meer de kracht zoeken in de dingen die al gebeuren. Maar het feit dat er door samenwerking meer moois kan ontstaan, dat werd wel door een ieder gedeeld!

Na de sessie was er de vuurdoop van 40:48 de nieuwe wekelijkse programmering van ZOHO. Tijdens deze launch avond ging het over de vraag: hoe geven we in de stad ruimte aan de doorontwikkeling van de creatieve talenten waar we in hebben geinvesteerd? Hoe voorkomen we de kapitaalvernietiging die gepaard gaat aan het vertrek van onze talenten? 

Al met al was een goede dag in Rotterdam waar een hoop nieuwe energie is ontstaan. Met de aanwezige programmeurs bij de interactieve sessie is afgesproken dat men dit allemaal even goed op zich in laat werken en er op de 40:48 avond op 20 januari wordt er ruimte ingebouwd om er verder over door te praten.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.