Speciaal gezant Nicolaas Beets roemt Stadmakers

  1. Home
  2. /
  3. Alle steden
  4. /
  5. Speciaal gezant Nicolaas Beets...

Speciaal gezant Nicolaas Beets roemt Stadmakers

Op weg naar de EU Urban Agenda

De beweging van nieuwe Stadmakers heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen. Als je om je heen kijkt, kom je hen overal tegen, mensen die vanuit het eigen initiatief en van onderop kleur geven aan de publieke zaak. Deze Stadmakers houden zich bezig met de grote stedelijke vraagstukken, iets wat goed duidelijk werd op bijvoorbeeld de New Europe City Makers Pre-Summit op 4 en 5 februari in Pakhuis de Zwijger.

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie wordt aangegrepen om de nodige onderwerpen extra op de agenda te zetten. Naast de focus op onder andere de aanhoudende vluchtelingenstromen en het scheppen van banen heeft Nederland een ander belangrijk punt te agenderen namelijk: de Stad. Middels een Europese Agenda Stad wil Nederland aandacht vragen voor de uiterst belangrijke rol die de stad speelt in het oplossen van de grote urgenties van de huidige tijd.

Nicolaas Beets is als speciaal gezant aangesteld om deze Europese Agenda Stad, ook wel EU Urban Agenda, vorm te geven. Zijn werk moet leiden tot het ondertekenen van het eindproduct van dit traject, dat de titel ‘Pact of Amsterdam’ krijgt, op 30 mei 2016. In een mooi blog verhaalt hij over dit proces dat volgent hem tot doel heeft ‘to ensure that European cities can play a bigger role in the EU‘. Want:

‘Europe will focus on the essential issues and will leave tasks which are done best on a local and regional level to be carried out there.’

Hij stelt dat dit moet betekenen dat 1. de Europese wet- en regelgeving meer rekening moet houden met de behoeften en belangen van steden dan nu het geval is. 2: Europese fondsen beter toegankelijk moeten zijn voor steden. En 3: dat de enorme hoeveelheid kennis die steden hebben moet worden gedeeld en verspreid over heel Europa.

In zijn weg richting 30 mei 2016 wordt Nicolaas Beets gevoed met input vanuit alle kanten en dit heeft ook plaatsgevonden op de New Europe City Makers Pre-Summit waar hij ook aanwezig was. Hij memoreert aan dit moment en roemt de Stadmakersbeweging als hij de Stadmakers omschrijft als:

‘A European group of inspired urban innovators, who, for example, have taught me how to grow oyster mushrooms in an urban environment.’

Een mooi compliment, want het is interessant om te benadrukken dat de Stadmakers hun kleinschalige praktijken veelal starten vanuit hetzelfde gevoel van urgentie waarop van bovenaf geagendeerd wordt. Het is dan ook belangrijk om de samenwerking tussen de Stadmakers en instituties te blijven verbeteren om zo de innovatieve kracht die in de Stadmakersbeweging leeft beter te benutten.

Videoverslag van de New Europe City Makers Pre-Summit:

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.