Sporen uit de toekomst | Spuren der Zukunft

  1. Home
  2. /
  3. Venlo
  4. /
  5. Sporen uit de toekomst...

Sporen uit de toekomst | Spuren der Zukunft

Cultureel onderzoek naar toekomst binnenstad in buursteden Nederland en Duitsland

“Uit de sporen die we lezen, laten zich visies ontwikkelen die kunnen uitgroeien tot scenario’s voor de toekomst.”

Hoe ziet de binnenstad van de toekomst eruit? Om deze vraag te beantwoorden zijn vier gemeenten in de Euregio rijn-maas-noord samen een cultureel onderzoek gestart. Ontwerper Ester van de Wiel en kunstenaar Norbert Krause hebben in Venlo, Krefeld, Kamp-Lintfort en Neukirchen-Vluyn artistieke ingrepen gedaan en samen met inwoners kansen aan het licht gebracht.

De resultaten van het onderzoek worden getoond in een tentoonstelling, die van 24 mei tot en met 20 augustus in Museum van Bommel van Dam in Venlo te zien is.

De toekomst van de binnenstad

Tot voor kort werd het beeld van de binnenstad bepaald door de fysieke winkel. Met de opkomst van de webshops en de vergrijzing van de consument is de winkelfunctie van het stadscentrum sterk afgenomen. Vier steden in Noord-Limburg en Niederrhein hebben ontwerper Ester van de Wiel en kunstenaar Norbert Krause gevraagd om in de verschillende stadscentra ontmoetingen, interventies of installaties te organiseren om samen met bewoners en ondernemers tot nieuwe inzichten voor de binnenstad te komen.

Kunstenaars en ontwerpers

Steeds meer kunstenaars en ontwerpers oefenen met hun werk invloed uit op stedelijke ontwikkeling. Ze schetsen toekomstscenario’s, zien kansen of maken een start met een andere werkwijze. Daarbij handelen ze niet alleen. Ze brengen mensen bij elkaar, halen verhalen op of creëren draagvlak.

Interactieve tentoonstelling

Bezoekers van Sporen uit de toekomst worden uitgedaagd tot nieuwe vormen van samenwerking. De ingrepen van de kunstenaars en deze tentoonstelling zijn een voorzetje. Ze bieden handvatten, praktische handreikingen en succesvolle voorbeelden die kunnen inspireren om zélf de stad mooier, prettiger en slimmer te maken.

Ontmoetingen, interventies en installaties

Sporen uit de toekomst laat zien wat er in de vier gemeenten in de Euregio rijn-maas-noord heeft plaatsgevonden. Ook worden voorbeelden getoond van vergelijkbare kunstprojecten in andere steden. De projecten hebben te maken met het gebruik van gebouwen en straten, maar ook met de mogelijkheden die er zijn voor samenwerking, uitwisseling en ontmoeting. Zowel ruimtelijke als sociale aspecten zijn belangrijk om een aangename leefomgeving te creëren.

“De stad van de toekomst ontstaat daar, waar ruimte is voor andere werkwijzen en experiment.”

Activation Area - Museum van Bommel van Dam

Activation Area

Om de invloed op de toekomst van de binnenstad te bevorderen kunnen bezoekers in het museum nieuwe manieren van samenwerking uitproberen. De middenzaal fungeert daarbij als ‘activation area’ met een uitgebreid programma van activiteiten en mogelijkheden voor activiteiten vanuit de stad. Mensen kunnen zelf met ideeën komen of bestaande activiteiten in het museum laten plaatsvinden. Om gebruik van de middenzaal te stimuleren kan de tentoonstelling met één entreekaartje drie maanden lang worden bezocht.

Met bijdragen van Matthijs Bosman, Andrea Knobloch en Oliver Gather, Norbert Krause, designkrefeld, Sjef Meijman en Elles Kiers, Melle Smets, Studio 1:1, Tilburg Cowboys, Florian de Visser en Ester van de Wiel.

Nieuwe koers museum

Het project Sporen uit de toekomst past in de nieuwe koers die Van Bommel van Dam is ingeslagen. Daarin zoekt het museum, naast de traditionele tentoonstellingen, met projecten de verbinding met de stad en stedelijke vraagstukken. Voor informatie kun je terecht bij
Saskia van de Wiel, curator kunst en samenleving bij Museum van Bommel van Dam, mail s.vandewiel@vanbommelvandam.nl.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.