Stadmakers creëren plekken waar je je welkom voelt

  1. Home
  2. /
  3. Rotterdam
  4. /
  5. Stadmakers creëren plekken waar...

Stadmakers creëren plekken waar je je welkom voelt

Nieuw Nederland op het Stadmakerscongres 2016, een verslag

Stadmaken is booming, dat was te voelen op het Stadmakerscongres 2016 (11/11) in Rotterdam. Het congres dat aansluit op ‘een nationaal en internationaal gevoelde beweging dat het werken aan de stad niet langer slechts aan institutionele partijen is voorbehouden‘ wist meer dan 900 mensen op de been te brengen. Een rijkelijk gevulde dag vol tours, workshops en lezingen ontrolde zich. Dit alles met als focus te werken aan de lerende stad, strategische projecten en het vergroten van elkaars netwerk, aldus Patrick van het Klooster, directeur van organisator AIR.

Het netwerk van Nieuw Nederland was gevraagd om aanwezig te zijn en een rol te vervullen in het verbinden en inspireren deze dag. Dit gebeurde aan de hand van een sessie waarin een aantal Stadmakers aan het woord kwamen, Daarnaast was er een redactieteam aanwezig om live initiatieven te mappen en zijn de nodige aanwezige vastgelegd.

GOUDasfalt

Wat kan je allemaal doen met een oude asfaltfabriek van 23.000 vierkante meter? Dat is iets waar Herman Ruiter van GOUDasfalt veel mee bezig is. En dat doet hij niet alleen, met meer dan 100 betrokkenen is hij bezig met de duurzame herontwikkeling van dit stuk land net buiten het centrum van Gouda.

Zijn presentatie maakt duidelijk dat de ambities en dromen groot zijn. In korte tijd is er een grote betrokkenheid ontstaan en heeft men de lokale politiek overtuigd om het stuk aan te kopen en aan het bewonersinitiatief te verhuren. De afgelopen maanden zijn ze gestart met een aantal evenementen op het terrein waarbij al meer dan 15.000 bezoekers het terrein hebben bezocht.

Herman eindigde zijn presentatie met 10 tips voor andere Stadmakers zoals: sluit aan bij bestaande urgentie, koester je vrijwilligers en ga voor kwaliteit. Verder is het goed om de politiek, omgeving en de pers te betrekken. Ook stelt hij dat je als bewonersinitiatief onder een vergrootglas ligt dus dat je altijd transparant moet zijn en ‘netjes’. En concluderend: wees altijd optimistisch en een beetje naïef!

gewildgroei

Vincent Wittenberg en Bennie Meek zijn een beweging: gewildgroei! Deze beweging werkt aan het idee dat onkruid niet bestaat en spontane vegetatie wel. Groen in de stad is van cruciaal belang, maar op dit moment wordt er door gemeenten veel geld uitgegeven om dit tegen te gaan. En dat is absurd, vinden de mannen van gewildgroei.

Met een open stoeptegel, een eigen elektrisch autootje en het gesprek willen Vincent en Bennie iedereen aan het denken zetten hoe om te gaan met de natuur in de stad. Professionals richten de openbare ruimte in en bewoners zijn niet meer gewend om zelf het heft in handen te nemen, zo stellen ze. Spontaniteit wordt beperkt en daarmee de kracht van de stad niet volledig benut. Nu een aantal jaar bezig lopen Vincent en Bennie nog steeds aan tegen de taaie systemen binnen de gemeenten. Gemeenten hebben aparte afdelingen voor bestrating en groen, en wanneer je dit patroon wil doorbreken wordt er vaak moeilijk gekeken. Tegelijk zijn er ook steden die al wel meedoen, zoals Enschede die 10,000 van de open stoeptegels hebben gekocht.

Inspiratie Inc

Amal Abbass-Saal van Inspiratie Inc was de laatste spreker en startte met een krachtig verhaal over hoe het is om als vluchteling te arriveren in Nederland. Als dochter van een Duitse en Soedanees werd zij in haar thuisland gediscrimineerd, maar nadat zij met haar Nederlandse man  en hun kinderen naar Nederland wilde migreren merkte zij ook hoe moeilijk het was om aanknopingspunten te vinden in de Nederlandse samenleving. Alhoewel ze gekwalificeerd was werden haar diploma’s niet erkend, wat het vormgeven van toekomstige ambities in Nederland vermoeilijkte.

Na deze ervaring was ze vastbesloten om voor andere nieuwkomers een betere introductie op de Nederlandse samenleving te realiseren. Dit begon klein, zo initieerde ze initiatieven waarbinnen allerlei mensen gezamenlijk activiteiten konden doen en organiseren, en zo een actieve gemeenschap konden vormen. Dit netwerk ontgroeide de restricties van de asielzoekerscentra en bouwde het werk uit als Stichting Inspiratie Inc, met Almere als thuisbasis. De stichting richt zich op iedereen die een actieve plek in de samenleving zoekt: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, met verschillende achtergronden, cultuur, religie, en sociale status. Het doel is om nieuwe vormen te vinden, waarin iedereen kan deelnemen. Het gaat om het inspireren en activeren, om gezamenlijk plekken te creëren, die als een nieuw thuis voelen. Volgens Amal is dit de taak van Stadmakers: iedereen zich welkom laten voelen.

Stadmakers

De Stadmakers op het podium hadden elk totaal verschillende verhalen, maar er is veel overlap te vinden in hun verhalen. Zo zijn ze allemaal innovatief en onderop bezig met het vormgeven van de stad. Ze schuwen een beetje schoppen tegen bestaande systemen niet en dagen zichzelf en anderen steeds weer uit de grenzen op te zoeken. Stadmakers zijn altijd lerende en leren ook graag van elkaar (iets wat mooi te zien was toen Amal tips gaf aan Herman om GOUDasfalt meer inclusief te maken).

Daarnaast is een duurzame, groene ontwikkeling in elk van de projecten zichtbaar. Laatste element dat van groot belang bleek te zijn is de sociale inclusiviteit die in de verhalen zat. Stadmakers zijn wat ons betreft dan ook de mensen die al deze elementen samenbrengen in hun projecten!  

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.