Stadsambassade Lelystad krijgt vorm

Mission statement vastgesteld

Samenwerkende Stadmakers in Lelystad hebben een mission statement opgesteld. Dat vormt de basis waarop de Stadsambassade Lelystad inmiddels van start is gegaan. In dit stuk geven we aan hoe die samenwerking er uit ziet en wordt de verbinding gelegd met het landelijke netwerk. Bij de links bij dit stuk staan verwijzingen naar een aantal betrokkenen bij dit initiatief.

Wat is de Stadsambassade Lelystad?
De samenleving, dus ook Lelystad, verandert. Enkele kenmerken van deze veranderingen in de stad zijn:
• toenemend eigen initiatief van inwoners;
• groeiend aandeel duurzame energie, steeds vaker zélf opgewekt;
• opkomst van hergebruiken, delen en ruilen;
• meer samen en gezond eten uit de buurt;
• opmars technologische interactie
• ‘Glokalisering’: de buurt als je achtertuin én de wereld als je voortuin.

De Stadsambassade Lelystad is een netwerk van pioniers die werken aan onze nieuwe stad. De Stadsambassade verbindt en inspireert, deelt haar netwerk en kennis, organiseert bijeenkomsten en nodigt anderen uit om mee te doen.

Wie?
Ben je nieuwsgierig? En denk je open source en bottom-up? Ben jij een Stadmaker? Heb je een burgerinitiatief, kleine of grote onderneming of  bevind je je in het maatschappelijk middenveld, creatieve industrie, overheden of onderzoeks- of kennisinstelling?  Houd jij je bezig met duurzaamheid, sociale, culturele of technologische vernieuwing? Leg je relaties tussen Lelystedelingen en de wereld om ons heen? Kortom: ben jij actief betrokken in Lelystad en geef je vorm aan de stad in transitie? Of ben je gewoon nieuwsgierig om te zien en te horen wat die veranderingen voor jou kunnen betekenen? Dan ben je welkom. Kom langs en ontdek de nieuwe stad.

stadsambassade_lelystad

Hoe?
Wordt Stadsambassadeur! Stadsambassadeurs verbinden het lokale netwerk van Stadmakers en vertegenwoordigen op een eigen manier hun stad. Zij zetten de stedelijke vraagstukken op de agenda, organiseren lokale evenementen rondom stedelijke ontwikkeling en zijn het aanspreekpunt naar de andere Stadsambassades door het hele land. Er zijn grofweg vijf manieren om mee te doen:
1. Toetreden tot het netwerk van stadsambassadeurs: tijd beschikbaar stellen, meepraten en -beslissen;
2. Halen en brengen op één of enkele thema’s;
3. Af en toe bijeenkomsten bijwonen;
4. De Stadsambassade volgen via website, social media e.d.;
5. Schrijf mee op het online platform stedenintransitie.nl en zet Lelystad op de kaart!

Waar?
De Stadsambassade Lelystad is een lokaal netwerk, dat een verbindende rol vervult tussen de lokale Stadmakers. En met enige regelmaat inspirerende bijeenkomsten organiseert. Afhankelijk van het onderwerp wordt daarvoor een passende locatie gekozen.

De Stadsambassade Lelystad is onderdeel van Nieuw Nederland – Steden in Transitie. Dat is een initiatief van Pakhuis de Zwijger en brengt Stadmakers samen, maakt initiatieven zichtbaar en stimuleert de uitwisseling van kennis, ervaringen en agendeert vraagstukken binnen de politiek, het bestuur en het gemeentelijk apparaat. Het is een leernetwerk van Stadmakers waarbij elke stad zijn eigen Stadsambassade heeft.

Betrokken stadmakers
Sjaak Kruis
Eigenaar Kruis-links
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Lelystad
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu