Urban Stories Festival | Workshop: Contemporary Urban Journalism

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Urban Stories Festival |...

Urban Stories Festival | Workshop: Contemporary Urban Journalism

Hoe word je een stadsjournalist?

Ondanks het vroege uur op een doordeweekse morgen staan studenten, architecten, creatievelingen en andere city lovers te popelen om alles te leren over ‘the secrets of city storytelling from an international expert in the field’.Welkom bij de eerste workshop van Urban Stories Festival in Pakhuis de Zwijger. Die internationale expert is de Italiaanse Simone d’Antonio, bekend van zijn artikelen voor The Guardian en Citiscope. Zelf ook aan de slag met stadsverhalen? Hier de beste tips & tricks uit de workshop.

UrbanStories-1

Waarom urban journalism?

We kunnen niet meer om de stad heen. In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in de stad. Dit levert allerlei problemen op, zoals het ontstaan van steeds meer urban slums, de gespannen relatie met het milieu en klimaat, maar ook mensenrechten en democratie die in gedrang komen. En hoe zorg je ervoor dat je de veiligheid van al die stadsinwoners kunt blijven garanderen? Om over het gebruik van spaarzame grondstoffen en ruimte nog maar niet te spreken. Tegelijkertijd vormen stedelijke gebieden een van de belangrijkste aandrijvers van de economie en zijn het bronnen voor creativiteit. Kortom: verstedelijking is urgent en veelomvattend en staat dan ook niet voor niets als een van de belangrijkste thema’s bovenaan de wereldagenda.

‘Urban journalism means describing how urban change is affecting the everyday life of people’

Simone d’Antonio is een optimist: hij ziet in de opkomst van steden, naast het ontstaan van complexe problemen, juist ook veel mogelijkheden. Volgens hem vormen stedelijke gebieden ‘grote laboratoria voor de oplossingen van problemen’. De stad als testing-ground voor innovatie op grotere schaal.

En welke rol is er dan weggelegd voor stadsjournalisten? Volgens Simone een hele grote. Stadsjournalistiek, of ‘urban journalism’, draagt namelijk bij aan het begrijpen van de stedelijke problematiek en het komen tot concrete oplossingen. Stadsjournalisten belichten grote nationale en globale problemen door de lens van de stad en maken het daarmee tastbaar. Stadsverhalen beschrijven hoe stedelijke verandering impact heeft op het dagelijks leven van gewone mensen.

Iedereen kan zich dan ook bezig houden met urban journalism. Je hoeft geen jarenlange ervaring als journalist te hebben. Met een gezonde interesse in het verhaal van de stadsinwoners kom je een heel eind. Hoe maak je zelf urban stories?

Stap 1: Ken je publiek

Voor wie is je verhaal bedoeld? De burgemeester, locals, stadsplanners of andere stadmakers? Waar zijn ze het meest in geïnteresseerd, wat is hun belang en waar komen ze vandaan? Dit geeft jouw verhaal richting.

Stap 2: Vind een onderwerp

‘Cities are big laboratories for solutions to challenges’

Waarom is dit verhaal relevant? Volgens Simone draagt een stadsverhaal altijd iets bij aan het lokale of nationale debat. Een verhaal over een kat in een boom kan interessant zijn, maar alleen als het echt een toegevoegde waarde heeft. Urban storytelling gaat over effecten op de langere termijn en op welke manieren de levens van mensen veranderen. Als voorbeeld geeft Simone ons een verhaal uit The New York Times te lezen over de opkomst van Ubertaxi’s in New York, maar uiteindelijk gaat over mobiliteit, armoede in de buitenwijken, vervuiling, goed bestuur en veiligheid. Het belichten van al die verschillende kanten maakt het tot een goed stadsverhaal.

© Alicia Tang via flickr.com | Photo journalism in Japan

Stap 3. Je verhaal in 140 tekens: schrijf een goede pitch

Voordat je echt van start gaat is het handig om een pitch samen te stellen. Vat je verhaal samen in een paar zinnen en maak een plan van aanpak: waar gaat het over, wie zijn de sleutelfiguren, wie wil je interviewen en wat wordt de invalshoek. Stel jezelf de 6 basisvragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe? Tip van Simone: vat je onderwerp samen in een tweet (slechts 140 tekens). Op deze manier heb je gelijk je voorlopige ondertitel en word je gedwongen kort en krachtig te zijn.

Stap 4. Aan de slag: invalshoek

‘People have the power’

Het idee is geboren en het plan van aanpak is klaar. Nu is het zaak alle informatie bij elkaar te verzamelen en de juiste vorm te vinden voor je verhaal. Neem alle mogelijke stedelijke aspecten mee (ecologisch, economisch, sociaal, bestuurlijk). Gebruik verschillende soorten bronnen, zoals de usual suspects – experts, wetenschappelijk onderzoek, beleidsdocumenten, persberichten – maar ook nieuwe bronnen als lokale gemeenschappen, stadmakers, gekozen vertegenwoordigers en vernieuwers.

Zet de mens altijd centraal in je verhaal, want ‘people have the power’. Is er een held in je verhaal, iemand die inspireert? Wat doet deze persoon? Of vertel wat de impact van een stedelijke ontwikkeling is op iemands leven. En: ook mislukkingen zijn interessant om op te schrijven.

Stap 5: Aan de slag: de vorm van het verhaal

‘Pictures can describe a story better than many words’

© Matej Kastelic via Shutterstock.com op Citiscope.comVoor het kiezen van de vorm van het verhaal heeft Simone concrete voorbeelden. Zo is er het ‘verklaarverhaal’ (explainer story): een kwestie van je verhaal gieten in vraag en antwoord of het puntsgewijs opschrijven. Een andere is een ‘best practice story’: gericht op een specifieke stad en een succesverhaal met bijbehorende pakkende titel, zoals: How Ljubljana Turned Itself Into Europe’s ‘Green Capital’. Van interview tot verslag: de mogelijkheden zijn eindeloos, zolang de vorm maar het beste past bij het verhaal dat je wilt overbrengen. En tot slot: vergeet het beeld niet. Foto’s geven kleur aan je verhaal en laten het spreken.

Dus, hoe word je nu een echte stadsjournalist? Simone vat het nog eens kort en bondig samen: houd een kritisch oog, heb een duidelijke focus, en maak je verhaal uniek maar universeel. Kom maar op met die stadsverhalen.

Meer weten

>> Internationale ontwikkelingen: Habitat III conferentie, EU Urban Agenda, UN Sustainable Development Goals
>> Netwerken en programma’s: ICLEI, UCLG, URBACT, 100 RESILIENT CITIES, EUROCITIES, en andere
>> Wereldwijde platformen: City Prosperity Initiative
>> Regionale platformen: EU Urban Data Platform, Cities Enabling Environment Rating
>> Local Open Data: Helsinki Region Infoshare
>> Urban Media: Guardian Cities, Citiscope, Citylab, Next City, This is Place

Betrokken stadmakers
Simone d’Antonio
Communication and Dissemination Officer at ANCI

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.