Venlo bewijst: innovatie werkt, maar komt niet vanzelf

  1. Home
  2. /
  3. Venlo
  4. /
  5. Venlo bewijst: innovatie werkt,...

Venlo bewijst: innovatie werkt, maar komt niet vanzelf

Hoe cradle to cradle bestuursfilosofie wordt vertaald naar een domein brede aanpak

Gebaseerd op blogs die eerder verschenen op Initiate.

“De grootste uitdaging bij innovatie is de fase nadat het idee is geboren.”

In Venlo wordt lokaal al enige tijd gewerkt via de methode die het landelijke VNG-programma Initiate sinds eind 2015 volgt: events organiseren, ideeën ophalen en die online en offline delen. De uitdaging is nu: de ideeën ‘vliegend’ krijgen. En daar wordt volop aan gewerkt, zowel in Venlo als bij Initiate.

Venlo is met Eindhoven en Haarlemmermeer één van de eerste gemeenten, die op deze manier sociale innovatie tot een breed gedragen mentaliteit willen maken. Maar waar die twee andere gemeenten de uitstraling van Initiate overnamen, doet Venlo dat bewust niet. Hetzelfde, en toch net even anders.

Blijf innoveren

“In Venlo wordt sinds 2015 gewerkt vanuit een nieuwe bestuursfilosofie, gebaseerd op cradle to cradle, waar innovatie een belangrijk element van is,” zegt Geerte Schmitz. Zij is projectleider bij de gemeente Venlo. Geerte bezocht in de loop van 2015 en 2016 tal van Initiate-events en is sindsdien bekend met de werkwijze van Initiate.

Platform Sociale Innovatie

 Toolkit en platform

Deze aanpak is tot in detail uitgewerkt in de Initiate toolkit. Delen daarvan zijn nu in Venlo gebruikt om hier een lokale variant van Initiate op te zetten. Net als in Eindhoven zie je hier de grote waarde van lokale contacten. Mensen maken elkaar al snel enthousiast, events worden goed bezocht en er komen veel ideeën. Om daar een podium voor te bieden, ontwikkelde Venlo een website. Geerte: “Om de vaart erin te houden en ontwikkelingen te delen, hebben we een WordPress-site opgezet, waar nu alle ideeën te vinden zijn. “Maar die ideeën blijven ook in Venlo niet vanzelf in leven. Het is hard werken om de energie erin te houden”, ervaart ook Geerte Schmitz.

“We willen kennis, ideeën en creativiteit van binnen en buiten samenbrengen. We willen toe naar co-creatie tussen extern en intern.”

Investeren om de energie vast te houden

De gemeente Venlo heeft er bewust voor gekozen om minimaal te modereren bij het inbrengen van ideeën. “We maken elk idee dat wordt geopperd bespreekbaar, want iemand heeft er hoe dan ook toch een reden voor om ermee naar voren te komen. Dat willen we niet meteen in de knop breken.”

“Vanuit de gemeente wordt veel tijd en energie gestoken in het verder brengen van de ruwe ideeën. We verbinden, zetten het netwerk in zijn kracht en helpen zo de initiatiefnemer verder. Je moet erin investeren om de energie vast te houden”, beaamt Geerte. “Maar we doen dit omdat we menen, dat er juist buiten de gemeentelijke organisatie veel waardevolle gedachten en initiatieven leven.”

“We willen laten zien dat de gemeente vooral samen met de inwoners tot vernieuwing wil komen. In die zin is het proces dus net zo belangrijk als de resultaten.”

“Daar waar we zien dat ideeën stokken, gaan we in gesprek met de challenge-eigenaren. We houden regelmatig bijeenkomsten, proberen iedereen zo scherp mogelijk te houden en daar waar het goed of minder goed gaat, vragen we juist dit te delen. We leren dan door te doen en we kijken steeds wat er nodig is om de uitwerking van een idee verder te brengen.”

Evaluatie Venlo

In de loop van 2017 wordt deze manier van innoveren geëvalueerd. De ervaringen in Venlo verschillen niet van wat er bij het landelijke Initiate gebeurt. Er is veel animo om te vernieuwen, in alle lagen van gemeentelijke organisaties en ook daarbuiten.

Doorontwikkeling Initiate

Inmiddels startte Initiate met twee trajecten om juist de groei van idee naar prototype aan te jagen. Er is een aantal challenges geselecteerd die met intensieve begeleiding en coaching verder worden gebracht. Daarnaast loopt er een traject rond challenges die worden klaargestoomd voor een prototype bij Dutch Design Week in oktober. Na de groei in de breedte gaat Initiate nu diepte in.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.