Verslag 2e Stadexpeditie Zaanstad

24 juni gingen dertig actieve Zaankanters fietsend langs een aantal mooie initiatieven in verschillende domeinen

Met een fietstocht ontdekten ruim dertig actieve Zaankanters, tijdens de tweede Zaanse Stadexpeditie, bijzondere initiatieven die zich inzetten voor hun omgeving. De route voerde langs afval, hoe onkruid kunst kan worden, een project waar leerlingen en ouderen samen gaan werken aan een duurzame omgeving, en eindigde bij een buurthuis nieuwe stijl waar men op zoek is naar de Juvat van Oud Koog. De Stadexpedities worden georganiseerd door Sarah Vermoolen in opdracht van gemeente Zaanstad.

Het gezelschap was zeer divers, maar had als gemene deler: betrokken bij de Zaanstreek en de mooie initiatieven die hier groeien en bloeien. Ondernemers, actieve bewoners, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en raadsleden lieten zich samen inspireren en dachten mee met de initiatieven.

De Zaanse Schonen deelden bij de start een zwerfbingokaart uit waarna iedere deelnemer vervolgens niet alleen genoot van de fietsroute, maar ook uit keek naar het plastic langs de weg. Dat bleek overal te liggen.

zaanstad

Rosmolenwijk
Verschillende bezoekers kenden de wisselende etalages van My Home al. In de Rosmolenwijk in Zaandam wordt al vijf jaar een leegstaande etalage gevuld met kunst door en voor de buurt. Met een drukpers en een diaprojector ontdekten de deelnemers hoe leuk en makkelijk het is om met onkruid kunst te maken. De community art projecten van My Home/De Kunstfirma kunnen in leegstaande panden, maar ook op (tijdelijke) lege plekken worden toegepast. In de Russische Buurt, Saendelft en Krommenie kan de wijkmanager samen met de buurt en zorgorganisaties onderzoeken of de Kunstfirma een rol kan spelen. De Kunstfirma geeft workshops hoe je het zelf kunt aanpakken, maar ze kunnen ook projecten met en voor de buurt ontwikkelen.

Kalverpolder
Vrijwilligers van Stichting De Kalverpolder werken al vele jaren om een open veenweidegebied te realiseren. Elke dinsdag wordt er – behalve in het broedseizoen – in de achtertuin van de Zaanse Schans riet gemaaid en zorgen de vrijwilligers dat het gebied aantrekkelijk blijft voor vogels om te broeden. Het riet wordt op een grote stapel gegooid dat in de wandelgangen de Zaanse duinen wordt genoemd. Afvoer van het riet kost relatief veel energie. De energiebron gaat daarom letterlijk regelmatig in rook op, zodat de stapel minder wordt. Leerlingen van 6 vwo van het St. Michaël College sprongen mooi in op het verhaal. Zij hebben een idee voor een biogascentrale waardoor de school en wellicht ook de directe omgeving in hun eigen energie kan voorzien. Er zou gestookt kunnen worden met afval van de school, van de leerlingen die ze van huis meenemen en het riet uit de Kalverpolder. Voor de centrale is nog ruim € 30.000 nodig. De leerlingen moeten via projecten dit geld bij elkaar zien krijgen. Het bestuur van de Kalverpolder wilde aan de hand van het projectplan wel kijken of ze hen konden helpen bij het benaderen van goede doelenfondsen. Eén van de aanwezigen opperde dat de de ambitieuze leerlingen wellicht een presentatie bij de serviceclubs van de Zaanstreek zouden kunnen geven. Onder de vrijwilligers van de Kalverpolder zijn veel technici. Er werd geopperd dat zij mee kunnen denken over een manier hoe je het riet zo kon verwerken dat het gebruikt kon worden voor de centrale.

Viaduct onder de A8
Onder het viaduct van de A8 konden de deelnemers genieten van de beroemde graffti waar kunstenaars uit de verre omtrek mooie werken achterlaten. Onder het toeziend oog van jongeren die zich afvroegen waarom de volwassenen het afval opraapten, vertelden de Zaanse Schonen hun verhaal. De jongeren gingen direct meehelpen.

zaanstad2

Het Brandtweer
De laatste stop was bij Het Brandtweer, een buurthuis nieuwe stijl in Koog aan de Zaan. Vrijwilligers ondernemen allerlei activiteiten met en voor de buurt. De kinderen en ouderen weten ze inmiddels aan zich te binden. De bezoekers dachten mee hoe jongeren gewonnen zouden worden om de nieuwe ruimte te gebruiken. Iedereen was het er over eens dat je dat bij de jongere zelf moet navragen. En dat je daarvoor aansprekende jonge mensen nodig hebt die hun taal spreken. Een jongere zelf gaf aan dat wifi, een loungeplek, geen toezicht en vrienden die er ook heen gingen, bepalend zijn of je wellicht een keer komt. Een ‘Juvat van Oud Koog’ zou die jongeren kunnen aantrekken.

Volgende Stadexpeditie staat gepland op 9 september en meer informatie is hier te vinden.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Zaanstad
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu