Verslag werkconferentie in Den Haag: ‘Ruimte voor de stad’

Op zoek naar de identiteit van Den Haag

‘Wij hebben een andere aanpak nodig. Een aanpak die flexibel is en zich aanpast aan de ontwikkelingen die ons te wachten staan. Een aanpak die niet vast staat voor de komende 10 jaar, maar juist vooruit kijkt en mede inspeelt op de wensen en de invloed van de burger’.

Joris Wijsmuller, wethouder SWDC (Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur) in Den Haag.

Den Haag is een stad die bekend staat om zijn internationale en nationale allure en positioneert zichzelf graag als de stad van Recht en Vrede. Maar hoe gaat Den Haag om met de stedelijke vraagstukken van de toekomst? De werkconferentie ‘Ruimte voor de stad’ op 4 september was het startsein voor een nieuwe kijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag. Betrokken bewoners, ambtenaren en ondernemers vroegen zich tijdens deze dag af: welke manier kunnen de stedelijke ontwikkelingen in Den Haag georganiseerd worden in toekomst met het oog op de vele grote transitievraagstukken.

Quirky Portland
Wethouder Joris Wijsmuller sprak in Theater ‘de Nieuwe Regentes’, voorheen een zwembad, tijdens de opening van de dag al over verschillende buurtinitiatieven in Den Haag. Voorbeelden als de Emma’s Hof en de Bewoners Ontwikkelings Maatschappij (BOM) passeerden de revue, maar hoe kunnen zij de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen? Gastspreker Robert Liberty, verbonden aan de Portland State University, gaf op die laatste vraag een duidelijk antwoord: ‘Show the alternative to the people’. Kan een beleidsvraagstuk beter? Bedenk een alternatief en verspreid het idee. Liberty sprak over vele succesverhalen van alternatieven die uiteindelijk in de praktijk zijn gebracht in Portland en zo de stad een ‘weird’ imago hebben gegeven. Maar tegelijk ook een grotere toestroom van studenten naar de stad hebben getrokken. Hierdoor vroegen sommige aanwezigen zich aan het einde af hoe Den Haag een beetje meer ‘quirky’ kan worden.

‘Bottom-up’ initiatieven in Nederland en Europa en wat betekent dit voor Den Haag?
Bottom-up initiatieven spelen een grote rol in die nieuwe flexibelere aanpak en de betekenis van Bottom-up initiatieven voor Den Haag nam dan ook een belangrijk deel van het programma in. Charlot Schans, programmamaker New Europe, sprak namens Pakhuis de Zwijger over de rol van Pakhuis de Zwijger en het netwerk van bottum-up initiatieven die zij in kaart brengen in Nederland en Europa. Vervolgens gaf Levente Polyák (Hungarian Contemporary Architecture Centre) een aantal voorbeelden van projecten uit Budapest en Rome en sprak Kristel Jeuring (Locality) over de ontwikkelingen in Engeland waar alternatieve financieringsmiddelen, zoals Community Share Offers, al succes kent. Jeuring legde verder ook de nadruk op het belang van burgerinspraak bij stadsplanning. Ruimtelijke planners moeten rekening houden met de wensen van omwonenden en desnoods hiervoor de deuren afgaan.

Sabrina Lindemann van OpTrek en Stadmaker van Den Haag sloot het gesprek af met een aantal belangrijke adviezen aan de gemeente. Zo stelde ze dat er een cultuur van openheid moet komen, waarbij informatie vrij gedeeld kan worden en mogelijkheden voor leningen openlijk worden besproken. Wethouder Joris Wijsmuller beantwoorde deze stellingen met een oproep dat een platform zoals Pakhuis de Zwijger ook zijn ingang moet vinden in Den Haag om alle initiatieven in Den Haag te verbinden en zo een collectief te vormen waarmee de gemeente in gesprek kan gaan.

De stedelijke identiteit van Den Haag
Tijdens het derde gesprek in de hoofdzaal over ‘Wonen en bouwen in de stad van de toekomst’ kwam het onderwerp van de stedelijke identiteit van Den Haag naar voren. Wat is de identiteit van Den Haag? Heeft Den Haag ook een unieke identiteit, zoals te zien in o.a. Portland en Eindhoven, nodig voor de buitenwereld? Deze vragen riepen wisselende antwoorden op.

Wethouder Joris Wijsmuller stelde ten slotte aan het einde van de dag dat de werkconferentie slechts het begin is van de nieuwe aanpak. Alle ideeën en verbeterpunten worden meegenomen in de vorming van een strategie voor de stadsontwikkeling van Den Haag. Hieraan kan een ieder meewerken! Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag door naar de website van ‘Ruimte voor de stad‘.

Betrokken stadmakers
Sabrina Lindemann
Projectleider Mobiel projectbureau OpTrek
reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Den Haag
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu