Wat is de kracht van Community Theater?

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Wat is de kracht...

Wat is de kracht van Community Theater?

Toneelspel wordt ingezet als medium om actief burgerschap te bevragen

Als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject CARAVAN NEXT- Feed the Future: Art Moving Cities onderzoeken en bespelen verscheidene theater gezelschappen de mogelijkheden van theater voor de samenleving. Theatervoorstellingen stimuleren namelijk individuen en gemeenschappen om te reflecteren op de uitdagingen van hedendaags Europa. Bij Caravan Next worden theater en kunst gezien als een middel om een nieuwe benadering wijze te ontwikkelen rondom deze Europese sociale vraagstukken.

Wat de kracht is van theater voor een gemeenschap, en de daarbijbehorende sociale vraagstukken staat hierin centraal. Wij vroegen het aan twee lokale theatercollectieven in Amsterdam die zich bezighouden met community theater.

Bron: Social Community Theatre Centre, Turin

Moving Arts Project – Een Nieuw Narratief

De eerste was Diane Elshout van het kunstenaarscollectief Moving Arts Project uit Amsterdam. Dit is een collectief dat zich richt op talentontwikkeling, cultuurparticipatie en het versterken van sociale netwerken met het credo ‘home made culture’. Met hun projecten duiken ze in de haarvaten van de gemeenschap en brengen op lokaal niveau kennis en ervaring samen in een artistieke vorm.

Diane Elshout beantwoordde de vraag als volgt: “Met het Moving Arts Project tracht het collectief letterlijk en figuurlijk mensen te bewegen om verandering te faciliteren en maatschappelijke vragen bespreekbaar en zichtbaar te maken. Daarbij is het aanbieden van een alternatieve wereld de kracht. Door een andere rol aan te nemen binnen de maatschappij kan je een nieuw licht werpen op je eigen leven en die van de gemeenschap wat tevens ruimte creëert voor nieuwe perspectieven.”

“Community Theater voegt een nieuw narratief toe aan de buurt.”

Ook kunnen verschillende ideeën leiden tot dialoog en deze uitwisseling is volgens Elshout de voorwaarde om wakker te blijven. Bovendien is interesse in elkaar van belang, uitgerekend in deze tijd bespeurt Elshout een vernauwing in het beeld van ‘de ander’ en stelt ze het volgende: “Wij als maatschappij hebben een rol en een verantwoordelijkheid om verschillende stemmen ruimte te bieden, zoals minderheden en anders denkenden, en daarbij kunnen de kunsten een belangrijke rol spelen.”

Bron: POD Teatar

ZID Theater – Verbinden

ZID Theater – Community Art & Performance Center is een culturele organisatie gevestigd in de Kolenkitbuurt in Amsterdam en verbindt kunst, cultuur en samenleving door creatieve talenten van mensen in te zetten voor positieve verandering. Op de Balkan betekent het woord ZID ‘de muur’, wat in deze context geïnterpreteerd wordt als het doorbreken en slechten van muren tussen mensen aan de hand van theater. ZID maakt theaterproducties samen met wijkbewoners en professionals en is actief op het vlak van community art en cultuurparticipatie.

“Het lijkt misschien een utopie maar diep verbonden zijn is juist een ticket voor de toekomst”

Op de vraag wat de kracht is van theater voor een community gaf Karoline Spaić, directrice en artistiek leider van ZID Theater het volgende antwoord: “Verbinden!” Het gaat om het verbinden van werelden met elkaar, zowel maatschappelijk en artistiek. Dit staat ook in lijn met het doel van Caravan Next. Spaić vertelt dat theater iedereen kan fascineren, theater is universeel en is daarmee een goed middel om te reflecteren op hedendaagse vraagstukken in Europa. Zo stelt de artistiek leider van ZID dat Europa hetgeen is wat ons allemaal bindt. Spaić is benieuwd hoe deze verbinding zich gaat ontwikkelen tussen de mensen gevestigd op het Europese continent met een niet-Europese achtergrond, zij zijn namelijk wel degelijk Europese burgers aldus Spaić.

Ze ziet dan ook een belangrijke rol weggelegd voor theatermakers: “Mensen willen graag mensen ontmoeten. Wij als theatermakers kunnen mensen uit bijvoorbeeld Nieuw-West mee nemen door Europa, om zodoende kennis te maken met andere gemeenschappen, waardoor ze nieuwe ervaringen kunnen opdoen en daarmee een burgerschap kunnen ervaren die grensoverschrijdend is. De lokale gemeenschap komt door Caravan Next in aanraking met andere communities uit Europa en zo ontstaat er een ‘intercultureel dialoog’.”

Bron: POD Teatar

Het project Caravan Next is een samenwerking van theatergezelschappen en het programma Creative Europe van de EU. Door middel van dit project vindt er tussen september 2015 en 2018 culturele uitwisseling plaats tussen gemeenschappen, burgers en professionele theatermakers binnen en buiten Europa. Tijdens deze reeks evenementen wordt er gewerkt vanuit de principes van sociaal community theater. Hiermee worden meer dan 30.000 Europese burgers betrokken in artistieke en community building evenementen. Door een proces te starten van creatie en culturele uitwisseling, van professionele kunstenaars uit heel Europa en lokale burgers uit 21 verschillende landen, onderzoeken en reflecteren de participanten hun rol als (actieve) Europese burger. Revue wordt dus ingezet als medium om het Europees burgerschap en wat dat nu precies inhoud te bevragen.

De rondreizende karavaan zal op 10 maart neerstrijken in Pakhuis de Zwijger. Een Europese samenwerking gebaseerd op wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring tussen de gemeenschappen, burgers en professionele theatermakers sluit aan bij de veertiende editie van Buurtcommunities. Bij dit programma over communities als hedendaagse vorm van burgerschap, staat het perspectief van de mensen die deze communities maken centraal.

Bron: Altamira

Op 10 maart kun je kennis maken met internationale theater groepen zoals Altamira Studio Teater uit Denemarken, Project Objective Drama (POD) Teatar uit Belgrado en DAR Amsterdam uit Marokko. Zij worden gekoppeld door de host ZID Theater aan de lokale initiatieven uit Amsterdam Moving Arts Project uit de transvaal buurt in Amsterdam en de Theaterstraat uit Amsterdam Noord.

Daarnaast wordt het publiek uitgenodigd om het toneel te betreden, waardoor de methoden van sociaal community theater meteen in praktijk worden gebracht. Een mooie manier om geïnspireerd te raken, en de kracht van theater binnen de samenleving in een ander spotlight te zien.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.