We meet. We learn. We act.

Verslag New Europe City Makers Pre-Summit

Op 4 en 5 februari vond in Pakhuis de Zwijger de tweedaagse New Europe City Makers Pre-Summit plaats. Tijdens deze geslaagde conferentie hebben Stadmakers uit 80 Europese steden kennis en ervaringen uitgewisseld. De netwerken Nieuw Nederland – Steden in Transitie en New Europe – Cities in Transition hebben elkaar ontmoet en de input van deze conferentie zal onder andere verwerkt worden in een ‘City Makers Agenda’ (in het Nederlands: Agenda Stadmakers). Deze Agenda zal worden ingediend als input voor de EU Urban Agenda, een verdrag dat op 30 mei getekend zal gaan worden door de ministers van de EU lidstaten onder de noemer ‘Pact van Amsterdam’. 

“We tackelen dezelfde problemen als politici. Waarom dan niet samenwerken?” – Charlot Schans, projectleider New Europe

We meet.
Donderdag 4 februari opende Niesco Dubbelboer, directeur van Agora Europa, de New Europe City Makers Pre-Summit. Stadmakers uit heel Europa werden uitgedaagd antwoord te zoeken op de vraag: Hoe kan een constructieve samenwerking tussen overheid (top-down) en Stadmakers (bottom-up) tot stand worden gebracht om daarmee de sociale innovatie in de stad te intensiveren?

“All European union countries represented at CityMakers Pre-Summit! Great exchange!” – Like van der Ham, Utrecht

Jan Rydén introduceert de urban challenge van Stockholm. © Jitske Schols

“Citizens make the city. To set the agenda we need to bridge the gap between tactical and strategical decision making” – Elien van Riet, Amsterdam

Elke stadsvertegenwoordiger kreeg tijdens de opening van de Pre-Summit één minuut de tijd zichzelf te introduceren en de huidige stedelijke uitdagingen van zijn/haar stad te introduceren. De challenges waren uiteenlopend, van de vluchtelingenstromen in Zaanstad tot het zoeken van naar een nieuwe identiteit door steden als Breda en Heerlen. Daarnaast verhaalde Zwolle over nieuwe manieren van samenwerken en vertelde Venlo een prachtig verhaal over het terugveroveren van leegstaand vastgoed. Ook de Europese steden gaven een variëteit aan challenges op, van stedelijke armoede in Lissabon tot het slecht gebruiken van de publieke ruimte in Vilnius. Alle presentaties zijn hier terug te kijken.

© Jitske Schols

Na een wandeling langs The Wall en een diner met alle aanwezigen was het om 20:00 uur tijd voor een groot publieksprogramma. Het programma werd ingeleid door Marta Zakowska uit Warschau die de problematiek uiteenzette van haar woonplaats met sociale huisvesting. Stadmakers hebben zich hier hard moeten maken voor het behoud van sociale huurhuizen en daarmee voor het behoud van de identiteit van hun stad.

Nicolaas Beets, Urban Envoy van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, introduceerde de onderwerpen van de EU Urban Agenda, waar onder andere stedelijke armoede, circulaire economie en klimaatverandering tussen stonden. Stadmakers in Europa hebben veel kennis over deze thematiek op microniveau. Daarom zou volgens Beets samenwerking, transparantie, stimulans en kaders voor samenwerking centraal moeten staan in de stedelijke agenda. Het programma is terug te kijken op onze website via deze link.

“You City Makers are there to make the new plans!” – Nicolaas Beets

Nicolaas Beets over de inhoud van de EU Urban Agenda. © Jitske Schols

Na Marta en Nicolaas kwam een mooie rij Stadmakers ook aan het woord, hier volgt een korte samenvatting van hun verhalen. Kunstenaar Jan Eric Visser vertelde over zijn luchtreinigende kunst, gemaakt van nieuwe vormen van beton. Daarna kwam Christian Grauvogel aan het woord, die in Berlijn het Mörchenpark draaiende houdt, een community-based park in Holzmarkt. Een andere inspirerende Stadmaker was Sandra de Haan-Morlog van RotterZwam. Zij gebruiken koffieprut om paddenstoelen op te kweken, en zijn een bouwsteen voor een coöperatie van bedrijven die experimenteren in duurzaamheid en de circulaire economie.

Amal Abbass-Saal uit Almere en Laura Pana gaven handvatten in hoe om te gaan met de vluchtelingenproblematiek. Met mooie beelden en verhalen gaven ze aan dat mensen genoeg kracht in zich hebben om elkaar echt verder te helpen.

Het programma eindigde met een panel met Amalia Zepou (Athene), Levente Polyak (Boedapest) en Elena de Nictolis (Rome/Bologna). Zij spraken over hoe Stadmakers zich lokaal en in hun eigen context inzetten voor hun omgeving, en hoe zij zien dat deze burgerkracht tegelijkertijd omgezet kan worden in een stem in de Europese besluitvorming.

“Citizens should be taken serious as experts and legitimated partners in urban development projects.” – Levente Polyak, Boedapast

We learn.
Vrijdag 5 februari stond er een rijke selectie aan expertmeetings op het programma. De dynamiek van de stad werd tijdens deze sessies vanuit 16 verschillende kanten belicht. Zo kwamen onderwerpen als waardecreatie, het herontwerpen van de democratie, community building en coöperatieve gebiedsontwikkeling aan bod. Sprekers uit heel Europa gaven inzicht in stedelijke transities in Europa. Verslagen van deze sessies volgen snel.

“If citizens own the solution, they will sustain it” – Amalia Zepou, Athene

Expert sessie 'Redesigning democracy' met o.a. Amalia Zepou en Danielle Arets. © Jitske Schols

“Another point for the EU Urban Agenda: Pulling Economy is more than sharing, it’s about collaborating together to make more” – Like van der Ham, Utrecht

Expert sessie Co-Creation. "Co-creation is needed on all aspects co-design, co-llaboration, co-budgetting, co-desiding." © Jitske Schols

Op 30 mei zal de City Makers Agenda aan de Europese ministeriële top worden gepresenteerd. Projectleider Charlot Schans: “We krijgen tijdens de EU Urban Agenda meeting 15 minuten spreektijd. Dat is meer spreektijd dan een lidstaat gemiddeld krijgt!”

“I am amazed how similar and different we are” – Thandi Dyani, Kopenhagen

We act.
Vrijdagavond werd de Pre-Summit afgesloten door Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger: “This is not the end but the start of it, towards the 30th of May!” Het onderstaande filmpje geeft een mooi beeld van de tweedaagse conferentie.

“We make the cities. We make Europe. We are Europe. We are City Makers. New Europe City Makers.”

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Amsterdam
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu